^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Partnerstwo Gmin Tuszów Narodowy i Mielec
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Partnerstwo Gmin Tuszów Narodowy i Mielec

Data powstania: 2017-03-02 08:55
Data modyfikacji: 2017-03-02 09:00
Wytworzył: Tomasz Ortyl

W ramach RPO województwa podkarpackiego Oś Priorytetowa Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE zaistniała możliwość ubiegania się o dotacje do kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła lub pieców na biomasę do gospodarstw domowych. W tym celu mieszkańcy w poszczególnych gminach powiatu mieleckiego składali deklaracje chęci udziału w projekcie.

Po analizie ilości złożonych deklaracji w poszczególnych gminach powstały grupy partnerskie. Taką grupę tworzy Gmina Tuszów Narodowy z gminą Mielec. W lutym podpisana została umowa o partnerstwie przez Andrzeja Głaza wójta gminy Tuszów Narodowy i Józefa Piątka wójta gminy Mielec. Liderem grupy została Gmina Tuszów Narodowy, z której we wniosku ujęto ponad 500 instalacji, natomiast partnerem gmina Mielec gdzie przewidziano ponad 300 instalacji.

O liczbie instalacji ujętych w projekcie decydowały składane do końca 2016 roku ankiety. Na tej podstawie zostało opracowane studium wykonalności i 2 marca br. do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie został złożony wniosek o dotację. Dobrze się złożyło, że nasze gminy w takim partnerstwie będą mogły realizować ten projekt. Mamy już wspólne doświadczenia w projektach partnerskich i wielu innych zadaniach, które wspólnie staramy się rozwiązywać chociażby z racji sąsiedztwa i wspólnych granic, w tym  dróg, ciągów chodnikowych, podkreślają wójtowie przy podpisywaniu umowy. Liczymy, że nasz wniosek uzyska wymaganą liczbę punków i mieszkańcy naszych gmin staną się docelowymi beneficjentami przyznanej pomocy.

 

Oprac. R. Paterak

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 549 

Galeria zdjęć:


 • Partnerstwo Gmin Tuszów Narodowy i Mielec
 • Partnerstwo Gmin Tuszów Narodowy i Mielec
 • Partnerstwo Gmin Tuszów Narodowy i Mieleclogo mielca

Urząd Gminy w Mielcu

Urząd Gminy Mielec
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec

Tel.: 17 7730590
Fax: 17 7730591

e-mail: sekretariat@ug.mielec.pl

 

wirtualny spacer

Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie Nowoczesnych Pań

 

Zmiany w art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Regulamin udzielania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Mielec w trybie pozakonkursowym

"Stowarzyszenie Nowoczesnych Pań z Książnic"

"Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przedwisłocze"

STOWARZYSZENIE "Otwórzmy przed nimi świat"

Chorzelów 770/8 39-331 Chorzelów

NIP: 817-21-77-438

REGON: 36137617400000

NR konta: 53 1090 2750 0000 0001 3054 6079

Dane kontaktowe: p.Jacek Piechota tel.kont.508032008

Dziennik ustaw

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Prawo miejscowe
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2017 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl