^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Dotacje dla młodych
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Dotacje dla młodych

Data powstania: 2022-03-28 16:14
Data modyfikacji: 2022-03-28 16:18
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska zapraszają do udziału w projekcie „W drodze po sukces”.

Projekt "W Drodze po sukces" realizowany przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa, wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz wsparcie 130 osób fizycznych (60K i 70M) bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w wieku 18-29 lat  zamieszkałych lub uczących się zgodnie z KC na terenie woj podkarpackiego (nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, w tym osoby niepełnosprawne) w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielnie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa a także 6 miesięcznego wsparcia pomostowego, szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz utworzenie nowych miejsc pracy

Grupa docelowa:

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 160 osób spełniających kryteria:

 • wiek 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin)
 • osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • nieuczestniczące w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • nie należące do grupy docelowej określonej dla trybu z konkursu w Poddziałaniu 1.3.1 POWER
 • nieposiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
 • zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z definicją określoną w art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:

 • Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla 130 Uczestników/czek projektu.

Planowany termin udzielenia wsparcia - kwiecień/maj 2022 r.

Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej W postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie, która zawiera zobowiązanie do rzeczywistego prowadzenia i utrzymania działalności przez co najmniej 12 miesięcy pod rygorem zwrotu środków dla 120 Uczestników/czek projektu.

Obowiązująca kwota stawki jednostkowej na samozatrudnienie wynosi 23050,00 PLN.

Planowany termin udzielania wsparcia - czerwiec/lipiec 2022 r.

Fakultatywne wsparcie pomostowe:

W postaci finansowej, stanowiące bezzwrotną pomoc kapitałową co do zasady przyznawaną w formie comiesięcznych transz w kwocie 1 800,00 zł netto (bez podatku VAT) przez okres 6 miesięcy dla 120 Uczestników/czek projektu.

Planowany termin udzielania wsparcia - czerwiec/lipiec 2022 r. - listopad/grudzień 2022 r.

Beneficjent dodatkowo zapewnia Uczestnikom Projektu -  materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, catering podczas szkolenia oraz wsparcie w technicznym wypełnianiu Biznes planów świadczone przez Ekspertów dotacyjnych.

REKRUTACJA 23.03.2022-11.04.2022

KONTAKT

BIURO PROJEKTU MIELEC - ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec

e-mail: ewelina.cuber@lootus.pl, tel. : 881-400-910

BIURO PROJEKTU PRZEMYŚL - ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl

e-mail: projektyprzemysl@caritas.pl, tel. : 16 676-90-60

Strona internetowa projektu "W drodze po sukces".

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 299 

Galeria zdjęć:


 • Plakat zachęcający do udziału w projekcie W drodze po sukces
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2023 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl