^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Data powstania: 2017-04-21 13:31
Data modyfikacji: 2017-04-21 13:35
Wytworzył: Lucyna Nowak

I N F O R M A C J A

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Mielec informuje, że w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz.U. z  2016 r. poz. 250 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz  umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłaszania do prowadzonej przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie zgłoszenia, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma  i złożenie go w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5 pok. nr 13 lub bezpośrednio u sołtysa wsi,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2017 r.

Druk  zgłoszenia  jest również dostępny u sołtysa, w Urzędzie Gminy Mielec oraz na stronie internetowej  gminy:  www.gmina.mielec.pl

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.  

Informuje się także, że w roku bieżącym zostaną przeprowadzone kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mielec. Podczas kontroli należy okazać rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków przez firmę posiadającą  stosowne zezwolenie Wójta Gminy Mielec.

Wójt
inż. Piątek  Józef

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 2849
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl