^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / FUNDUSZ SOŁECKI – NAJNOWSZE ZMIANY
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

FUNDUSZ SOŁECKI – NAJNOWSZE ZMIANY

Data powstania: 2014-08-28 12:26
Data modyfikacji: 2014-08-28 12:30
Wytworzył: Stanisława Wrażeń

Fundusz sołecki to środki zagwarantowane w budżecie gminy dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia na wsi.

 

20 marca 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o funduszu sołeckim, która wprowadza racjonale i uzasadnione zmiany.

 

Zgodnie z nową ustawą, uchwała podejmowana przez radę gminy o utworzeniu funduszu sołeckiego ma charakter permanentny, czyli obowiązujący do czasu zmiany decyzji.

Dotychczasowej Rada Gminy podejmowała corocznie uchwałę w tej sprawie.

Rozwiązanie to ma zwiększyć trwałość i stabilizację funduszy sołeckich, umożliwiając społecznościom planowanie przedsięwzięć w dłuższym okresie.

 

Rada Gminy Mielec na sesji w dniu 31 marca 2014 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała będzie obowiązywała do czasu, aż Rada ją zmieni.

Uchwała odmawiająca wyodrębnienia funduszu sołeckiego będzie stosowana tylko do jednego roku budżetowego.

 

Nowe przepisy dają umożliwić realizacji wspólnych przedsięwzięć przez sołectwa z terenu danej gminy.

Każde z sołectw ma uchwalać oddzielnie wniosek dotyczący wspólnego przedsięwzięcia.

Umożliwi to kumulowanie środków funduszu na realizację większych inwestycji.

 

W ustawie zapisano też możliwość zmian w ciągu roku budżetowego w planowanych przedsięwzięciach oraz jego zakresu w ramach przyznanego limitu środków.

Dotychczas zgłoszone w ramach funduszu projekty nie mogły być zmieniane w trakcie roku budżetowego.

Zmiana ma dać samorządom elastyczność i pozwolić na wydawanie zaoszczędzonych środków lub reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia.

 

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków funduszu sołeckiego jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku.

Wysokość środków jaka pozostaje do dyspozycji sołectwa jest wyliczana na podstawie wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim.

 

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku łącznie muszą spełniać następujące warunki:

 • mieszczą się w zakresie zadań własnych gminy,
 • służą poprawie życia mieszkańców,
 • są zgodne ze strategią rozwoju gminy,

 

Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

Decyzja o wyborze planowanych zadań należy do mieszkańców sołectwa.

 

Wysokość funduszu sołeckiego na 2015 r. dla poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:

 1. Boża Wola                 -  8 091,04 zł
 2. Chorzelów                - 24 518,31 zł
 3. Chrząstów                - 22 140,04 zł
 4. Goleszów                 - 15 250,39 zł
 5. Książnice                 - 19 541,10 zł
 6. Podleszany               - 24 518,31 zł
 7. Rydzów                     - 13 705,74 zł
 8. Rzędzianowice         - 24 518,31 zł
 9. Szydłowiec               -   8 556,89 zł
 10. Trześń                       - 24 518,31 zł
 11. Wola Chorzelowska - 14 588,40 zł
 12. Wola Mielecka         - 24 518,31 zł
 13. Złotniki                      - 24 518,31 zł
 
Autor: Bryg Daniel
 
Ilość wyświetleń: 3159
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl