^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Data powstania: 2011-02-23 18:40
Data modyfikacji: 2014-06-26 07:31
Wytworzył: Dariusz Gustaw

Siedziba:Oczyszczalnia zdjęcie

 • Urząd Gminy Mielec
 • 39-300 Mielec
 • ul. Głowackiego 5
 • biuro GZGK - 17 773 32 57

Godziny pracy:

 • pon.: 7:30 - 16:00
 • wt. - czw.: 7:30 - 15:30
 • pt.: 7:30 - 15:00

e-mail: gzgk@ug.mielec.pl

BIP GZGK w Mielcu

Inspektor Ochrony Danych GZGK w Mielcu

 • Justyna Mruk-Burghardt
 • tel. 17 773 32 56

 

 

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Mielec na okres 3 lat (PDF, skan dokumentu)

 

 

 

przydatne dokumentyFormularze do pobrania


Telefony alarmowe GZGK w Mielcu - zgłaszanie awarii wodociągów i kanalizacji:

biuro GZGK - 17 773 32 56, 17 773 32 57

Dla miejscowości: Złotniki, Chorzelów, Chrząstów

 • tel. 605 363 372
 • tel. 603 373 339

Dla miejscowości: Rzędzianowice, Wola Mielecka, Podleszany, Książnice, Boża Wola, Goleszów, Rydzów

 • tel. 17 583 8791
 • tel. 663 554 072
 • tel. 601 520 984

Dla miejscowości: Trześń, Wola Chorzelowska, Szydłowiec

 • tel. 607 843 451

sekretariat UG Mielec - tel. 17 773 05 90


 

 

Informacja o działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielcu

I. Zakres działania:oczyszczalnia

 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 2. Hurtowy zakup wody i hurtowe odprowadzanie ścieków.
 3. Administrowanie w imieniu gminy obiektami stanowiącymi mienie komunalne gminy w zakresie wodociągów i kanalizacji.
 4. Wykonawstwo robót remontowo - budowlanych na ww. obiektach.

II. Infrastruktura techniczna:

Wodociągi: 13 sołectw:

 • 171 km sieci rozdzielczej,
 • 122 km przyłączy w liczbie 3580 sztuk,
 • 2 stacje uzdatniania wody - SUW Rzędzianowice i SUW Chorzelów-Chrząstów,
 • 1 hydrofornia (Książnice -Wólka Książnicka)

Kanalizacja: 7 sołectw:

Chorzelów, Chrząstów, Złotniki, Trześń, Wola Mielecka, Rzędzianowice i część m. Podleszany:

 • 169 km sieci głównej grawitacyjnej i ciśnieniowej,
 • 63 km przyłączy kanalizacyjnych w liczbie 2314 szt.
 • 200 przepompowni ścieków, w tym 1 podciśnieniowa w miejscowości Trześń.

III. Zatrudnienie:

 • 3 pracowników biurowych
 • 10 konserwatorów urządzeń i sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych
 • 1 odczytywacz wodomierzy - inkasent

IV. Zakład obsługuje:

- 3849 odbiorców wody / dostawców ścieków,

 • w tym 1409 odbiorców wody,
 • w tym 22 tylko odprowadzających ścieki.

 

V. Szczegółowy opis działania Zakładu:

 1. Utrzymanie w ruchu obsługiwanej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
 2. Hurtowy zakup wody z następujących źródeł:
  1. MPGK Mielec - dla miejscowości Złotniki i awaryjnie dla wodociągu Chorzelów-Chrząstów;
  2. Euro-Eko Media Sp. z o.o. (SUW Szydłowiec) dla miejscowości: Trześń, Wola Chorzelowska i Szydłowiec;
  3. GZGK Wadowice Górne (ujęcie wody w Wampierzowie) dla miejscowości Rydzów.
 3. Sprzedaż hurtowa wody dla miejscowości Piątkowiec - Zwiernik, Gmina Wadowice Górne.
 4. Dostawa wody odbiorcom wody.
 5. Odbiór ścieków od dostawców ścieków.
 6. Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni MPGK w Mielcu i EURO-EKO-MEDIA (SSE).
 7. Wydawanie Warunków Przyłączenia do sieci.
 8. Odbiór techniczny wykonanych przez inwestorów indywidualnych sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
 9. Wykonywanie prac remontowo modernizacyjnych w stacjach uzdatniania wody, na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w pompowniach ścieków.
 10. Bieżąca wymiana wodomierzy u odbiorców wody.

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  DLA  ODBIORCY  USŁUG / KONTRAHENTA

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu z siedzibą w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, tel. 17 773 32 56; 17 773 32 57.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: gzgk@mielec.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO).
 4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt.3, w tym przechowywane do momentu archiwizacji wynikającego z instrukcji kancelaryjnej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
  • przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,
  • sprzeciwu, jednak pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych
  i statutowych zadań Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielcu oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe zrealizowanie Pani/Pana spraw.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym
  z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 37738
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl