^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Data powstania: 2011-02-23 18:40
Data modyfikacji: 2014-06-26 07:31
Wytworzył: Dariusz Gustaw

Siedziba:Oczyszczalnia zdjęcie

 • Urząd Gminy Mielec
 • 39-300 Mielec
 • ul. Głowackiego 5
 • biuro GZGK - 17 773 3256

Godziny pracy:

 • pon.: 7:30 - 17:00
 • wt. - czw.: 7:30 - 15:30
 • pt.: 7:30 - 14:00

e-mail: gzgk@ug.mielec.pl

BIP GZGK w Mielcu

Opłaty za wodę i ścieki:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Mielcu nr rachunku 42 8642 1168 2016 6808 8314 0001

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Mielec na okres 3 lat

Decyzja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie o zatwierdzeniu taryfy


 

 

przydatne dokumentyFormularze do pobrania


Telefony alarmowe GZGK w Mielcu - zgłaszanie awarii wodociągów i kanalizacji:

biuro GZGK - 17 773 3256

Dla miejscowości: Złotniki, Chorzelów, Chrząstów

 • tel. 605 363 372
 • tel. 603 373 339

Dla miejscowości: Rzędzianowice, Wola Mielecka, Podleszany, Książnice, Boża Wola, Goleszów, Rydzów

 • tel. 17 583 8791
 • tel. 663 554 072
 • tel. 601 520 984

Dla miejscowości: Trześń, Wola Chorzelowska, Szydłowiec

 • tel. 607 843 451

sekretariat UG Mielec - tel. 17 7730590


 

 

Informacja o działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielcu

I. Zakres działania:oczyszczalnia

 1. zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 2. hurtowy zakup wody i hurtowe odprowadzanie ścieków.
 3. administrowanie w imieniu gminy obiektami stanowiącymi mienie komunalne gminy w zakresie wodociągów i kanalizacji.
 4. wykonawstwo robót remontowo - budowlanych na ww. obiektach.

II. Infrastruktura techniczna:

Wodociągi : 13 wsi:

 • 163,2 km sieci rozdzielczej,
 • 111,6 km przyłączy w liczbie 3505 sztuk,
 • 2 stacje uzdatniania wody,
 • 1 hydrofornię (Wólka Książnicka)

Kanalizacja : 6 wsi :

Chorzelów, Złotniki, Chrząstów, Trześń,

część Woli Mieleckiej i Rzędzianowic :

 • 106,8 km sieci głównej grawitacyjnej i ciśnieniowej,
 • 57,7 km przyłączy kanalizacyjnych w liczbie 1969 szt.
 • 164 przepompownie ścieków, w tym 1 podciśnieniową w Trześni.

III. Zatrudnienie:

 • 3 pracowników biurowych;
 • 8 konserwatorów sieci wodno - kanalizacyjnej;
 • 1 inkasent

IV. Zakład obsługuje:

- 3505 płatników odbierających wodę,

- 4237 punktów poboru wody (wodomierzy),

ok. 12268 osób,

- 1969 płatników odprowadzających ścieki,

ok. 6892 osób.

V. Szczegółowy opis działania Zakładu:

 1. Utrzymanie w ruchu obsługiwanej infrastruktury technicznej.
 2. Hurtowy zakup wody z następujących źródeł:
  z MPGK Mielec dla Złotnik i awaryjnie wodociąg Chorzelów-Chrząstów , z Szydłowiec Sp. z o.o. (SUW Szydłowiec) dla Trześni, Woli Chorzelowskiej i Szydłowca, z GZGK Wadowice Górne dla Rydzowa.
 3. Sprzedaż hurtowa wody dla wsi Piątkowiec - Zwiernik, Gmina Wadowice Górne.
 4. Dostawa wody odbiorcom wody.
 5. Odbiór ścieków od dostawców ścieków.
 6. Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Mielcu i EURO-EKO-MEDIA (SSE).
 7. Wydawanie Technicznych Warunków Przyłączenia do sieci.
 8. Odbiór techniczny wykonanych przez inwestorów indywidualnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
 9. Wykonywanie prac remontowo modernizacyjnych w stacjach uzdatniania wody, na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pompowniach ścieków.
 10. Bieżąca wymiana zdelegalizowanych wodomierzy u odbiorców wody.

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA  OCHRONY  DANYCH  OSOBOWYCH

W związku z koniecznością stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 20l6r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują poniższe zasady związane z przetwarzaniem państwa danych osobowych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu z siedzibą przy ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec (dalej: ADO).

II. Inspektor Ochrony Danych
ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw:

 • wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: j.pszeniczny@ug.mielec.pl lub,
 • wysyłając list pisemnie na adres siedziby ADO, wskazany w pkt I.

III.    Cele i podstawy przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. I lit. c RODO),
 • wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. I lit. b RODO). Jeśli w czasie naszej współpracy przekazali nam Państwo jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest Państwa zgoda (art. 6 ust. I lit. a RODO);

IV.    Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

VI.   Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania/wykonywania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

VII.   Państwa prawa
Przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwa, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

VIII.    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne w celu wykonania umowy. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

IX.   Informacja o profilowaniu
Przekazane nam Państwa dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 17104
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2019 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl