^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Gospodarka odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Gospodarka odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe

Data powstania: 2022-06-09 15:12
Data modyfikacji: 2022-06-09 15:19
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

Gmina Mielec przygotowuje się do ogłoszenia kolejnego przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów między innymi z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady. Planowany przetarg będzie obejmował okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Jak wyłączyć się z systemu?

Jeżeli chcecie Państwo wyłączyć się z gminnego systemu odbierania odpadów i samodzielnie zdecydować o wyborze firmy odbierającej odpady komunalne, należy złożyć oświadczenie (o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Mielec). Proszę przy tym zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii:

 • oświadczenie należy złożyć w terminie od 07.06.2022 do 10.08.2022 r.
 • składając oświadczenie, należy dołączyć kopię umowy zawartej z firmą odbierającą odpady wpisaną do rejestru działalności regulowanej (Rejestr działalności regulowanej na stronie BIP Gminy Mielec)
 • indywidualna umowa powinna zapewnić odbiór pięciu frakcji odpadów komunalnych ,tj. odpady zmieszane, metal i tworzywa sztuczne gromadzone w jednym pojemniku lub worku, papier, szkło, bioodpady  (zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec i Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów).

UWAGA! Oświadczenia nie można odwołać do końca trwania umowy zawartej przez gminę na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tj. do 31 grudnia 2024 r.

Oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Mielec

Dokumenty można dostarczyć:

 • pocztą na adres: Gmina Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.
 • osobiście złożyć w Urzędzie Gminy Mielec – Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej , przy ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, pok. nr 13
 • za pośrednictwem platformy ePUAP.

Podstawa prawna: art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.u. z 2021 r. poz.888 ze zm.)

Dodatkowych informacji udziela Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej pod numerem telefonu 17 774 56 38.

Wzór oświadczenia do pobrania:

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 326
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2023 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl