^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego

Data powstania: 2018-07-10 13:57
Data modyfikacji: 2018-07-10 14:04
Wytworzył: Mirosław Serafin - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Informacja
Starosty Powiatu Mieleckiego
o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
ewidencji gruntów i budynków
dla gminy Mielec, powiat mielecki, województwo podkarpackie

 

Na podstawie art. 4 ust. 1a, art. 7d, art. 22 ust. 1, art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U z 2017 roku, poz. 2101 z późniejszymi zmianami), Starosta Powiatu Mieleckiego informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków na obszarze następujących obrębów ewidencyjnych położonych w gminie Mielec:

 1. obręb nr 0036 - Boża Wola
 2. obręb nr 0037 - Chorzelów
 3. obręb nr 0038 - Chrząstów
 4. obręb nr 0039 - Goleszów
 5. obręb nr 0040 - Książnice
 6. obręb nr 0041 - Podleszany
 7. obręb nr 0042 - Rydzów
 8. obręb nr 0043 - Rzędzianowice
 9. obręb nr 0044 - Szydłowiec
 10. obręb nr 0045 - Trześń
 11. obręb nr 0046 - Wola Chorzelewska
 12. obręb nr 0047 - Wola Mielecka
 13. obręb nr 0048 - Złotniki

Wyłożenie nastąpi w terminie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 22 sierpnia 2018 r. w następujących godzinach : w poniedziałki od 8.00 do 16.00, we wtorki, środy i czwartki od 8.00 do 15.30, w piątki od 8.00 do 14.30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 223, 224 (II piętro).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do protokołu ewentualne uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania wyjaśnić niezgodności ze stanem faktycznym, a także wyeliminować błędy i omyłki.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo- kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Starosta
Powiatu Mieleckiego

Zbigniew Tymuła

Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 311
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl