^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Informacja Wojewody Podkarpackiego o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Informacja Wojewody Podkarpackiego o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Data powstania: 2015-11-20 13:58
Data modyfikacji: 2015-11-20 14:00

Informacja z dnia 20.11.2015 r. o stwierdzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze województwa podkarpackiego. Informacja według wytycznych GIOŚ.

 

Na podstawie badań zanieczyszczenia powietrza, prowadzonych w ramach Państwowego monitoringu środowiska przez WIOŚ w Rzeszowie, stwierdzono wystąpienie w 2015 r. przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego w zakresie pyłu zawieszonego PM10 na obszarze strefy podkarpackiej o kodzie PL1802.

Wartość dobowego poziomu dopuszczalnego określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu dla pyłu PM10, dla którego zanotowano przekroczenie, wynosi 50 μg/m3. Dopuszczona rozporządzeniem liczba dni w ciągu roku ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od 50 μg/m3 wynosi 35.

Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego PM10 wystąpiło na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych: w Krośnie przy ul. Kletówki o kodzie krajowym punktu pomiarowego PkKrosKletow i w Mielcu przy ul. Solskiego o kodzie krajowym punktu pomiarowego PkMielSolski.

Przekroczeniem dobowego poziomu dopuszczalnego PM10 objęty jest obszar Krosna (43 km2), który zamieszkuje około 47 tys. mieszkańców oraz obszar Mielca (47 km2), który zamieszkuje około 61 tys. mieszkańców.

Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego PM10 stwierdzono 20.11.2015 r.

Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego PM10 związane jest z wystąpieniem, w 2015 r. ponad 35 dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od 50 μg/m3.

Wysokie stężenia PM10 miały miejsce głównie w okresie zimowym i związane były ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze.

W związku z trwającym sezonem grzewczym można spodziewać się występowania na tym obszarze dni z podwyższonymi stężeniami pyłu PM10.

 

 

Tabela 1. Zestawienie przekroczeń dobowego poziomu dopuszczalnego PM10 w województwie podkarpackim

stacja pomiarowa

zanieczyszczenie

Liczba przekroczeń na okres 1.01.2015-31.10.2015

Dopuszczalna liczba przekroczeń

Strefa podkarpacka

PkKrosKletow

PM10

36

35

PkMielSolski

PM10

42

35

 

Informację sporządzono w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów.

Informację sporządziła Beata Michalak

Rzeszów, dnia 2015-11-20

 

 

 

 

Informacja o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

 

20 listopada b.r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał kolejną analizę ryzyka wystąpienia w 2015 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych wybranych zanieczyszczeń w powietrzu dla województwa podkarpackiego.

Analiza wykazała przekroczenie w 2015 r. dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze Krosna i Mielca.

Podwyższone stężenia pyłu zawieszonego PM10 występują głównie
w sezonie grzewczym, co powodowane jest przez wzmożoną emisję pyłów ze spalania paliw na cele grzewcze z indywidualnych gospodarstw domowych. Dodatkowo na wzrost stężeń tych zanieczyszczeń  w powietrzu wpływa emisja ze środków transportu oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niskie temperatury powietrza).

W trwającym okresie grzewczym wpływ mieszkańców na obniżenie stężeń zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu jest możliwy poprzez:

 1. ograniczenie palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła w mieszkaniu,
 2. ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,
 3. zaprzestanie spalania odpadów w piecach domowych.

Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi grzywna lub kara aresztu.

 
Autor: Śliwa Cyprian
 
Ilość wyświetleń: 1112
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl