^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Kanalizacja w Podleszanach – komunikat dla mieszkańców
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Kanalizacja w Podleszanach – komunikat dla mieszkańców

Data powstania: 2018-10-08 12:35
Data modyfikacji: 2018-10-08 12:49
Wytworzył: Tomasz Ortyl

Wójt Gminy Mielec informuje mieszkańców Podleszan, że obecnie trwają czynności związane z odbiorem i uruchomieniem kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach pierwszego etapu. W wyniku prowadzonych czynności stwierdzono bezprawne wpuszczanie do studzienek kanalizacyjnych ścieków bytowych z szamb oraz gnojowic co uniemożliwia czyszczenie i kamerowanie sieci. W związku z powyższym zabrania się wykonywania tego typu działań, gdyż zagraża to zdrowiu pracowników oraz opóźnia uruchomienie kanalizacji. W przypadku dalszych tego typu praktyk, Gmina Mielec będzie musiała przeprowadzić czynności kontrolne na posesjach w miejscach gdzie stwierdzono nielegalne wpuszczanie ścieków.

Użytkowanie kanalizacji sanitarnej będzie możliwe w momencie uruchomienia pompowni o czym Gmina Mielec systematycznie będzie informować.

Obecnie istnieje już możliwość wykonywania podłączeń do przygotowanej sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców od nr domów 1a do 49 (prawa strona od granicy Wola Mielecka) oraz od nr domu 6 do nr 16 (lewa strona od granicy Wola Mielecka) zgodnie z poniższą procedurą GZGK.

Aby wykonać podłączenie istniejącego budynku do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej  Inwestor ma obowiązek:

 1. Uzyskać w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, pok. nr 16 lub w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mielcu (GZGK), ul. Głowackiego 5, pok. nr 14 - kopię mapy zawierającej projekt przyłącza lub studzienki przyłączeniowej.
 1. Zgłosić do GZGK w Mielcu zamiar wykonania przyłącza co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem prac w terenie, w celu  umożliwienia wykonania przez pracownika GZGK czynności nadzoru nad wykonaniem przyłącza i włączeniem go do gminnej sieci kanalizacyjnej.
 1. Zlecić wykonanie przyłącza uprawnionemu wykonawcy.
 1. W przypadku braku w studzience przyłączeniowej wolnego odgałęzienia, połączenie wykonać na uszczelkę gumową tzw. „in situ”. Otwór w studzience betonowej należy wykonać wiertnicą do otworów. Niedozwolone jest uszczelnianie otworów montażowych poliuretanową pianką montażową.
 1. Wypełnić z wykonawcą protokół odbioru robót.
 1. Zlecić uprawnionemu geodecie sporządzenie mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przyłącza przed jego zakryciem.
 1. Dopełnić formalności związane z zakończeniem budowy przyłącza, tj. przekazać do GZGK protokół odbioru robót wraz z mapą geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i  zawrzeć z GZGK umowę o odbiór ścieków.

 

Uwaga: Inwestor wykonujący przyłącze, odpowiada za ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania prac ziemnych a związane z uszkodzeniem istniejącej, podziemnej infrastruktury technicznej (rurociągi, kable energetyczne, kable teletechniczne, itp.) oraz straty poniesione z tego powodu przez  innych odbiorców wody, gazu, energii elektrycznej,  użytkowników kanalizacji itp.

 
Autor: Małek Damian
 
Ilość wyświetleń: 308 

Galeria zdjęć:


 • Kanalizacja w Podleszanach – komunikat dla mieszkańców
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl