^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / KOMUNIKAT: Ograniczenia w dostawie energii w dniu 10 sierpnia
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

KOMUNIKAT: Ograniczenia w dostawie energii w dniu 10 sierpnia

Data powstania: 2015-08-10 11:02
Data modyfikacji: 2015-08-10 11:14

10 sierpnia od godziny 10.00 wprowadzone zostaną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne ograniczenia w poborze i dostarczaniu energii elektyrcznej na obszarze całego kraju.

 

Komunikat OSP z dnia 10 sierpnia 2015 r. z godz. 10:25
Komunikat z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu usunięcia zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom oraz o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na polecenie OSP.

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z obniżeniem dostępnych rezerw zdolności wytwórczych poniżej niezbędnych wielkości, na podstawie art. 11c ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm., dalej „Ustawa”), w możliwych do przewidzenia warunkach pracy sieci, stwierdziły wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w rozumieniu postanowień art. 3 pkt 16d) Ustawy i z dniem 10 sierpnia od godz. 10 wprowadziły ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na obszarze całego kraju.

Komunikat radiowy określający stopień zasilania określony dla poszczególnych stref doby oraz obszar obowiązywania ograniczeń został nadany w programie 1 Polskiego Radia o godz. 7.55. Kolejny komunikat radiowy będzie nadany o godzinie 19.55.

OSP informuje, że służby dyspozytorskie OSP we współpracy ze służbami dyspozytorskimi operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, służbami ruchowymi wytwórców i odbiorców końcowych, podejmują na bieżąco działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, o których mowa w art. 11d Ustawy, w sposób powodujący, jak najmniejsze zakłócenia w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej i w zakresie niezbędnym do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art.56 ust.1 pkt 19 Ustawy karze pieniężnej podlega ten kto nie przestrzega poleceń wydanych przez OSP zgodnie z art. 11 d ust. 1 i 2. Ustawy.

OSP informuje, że o wystąpieniu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i wprowadzonych ograniczeniach powiadomił Ministra Gospodarki oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie żart 11 c ust. 3 Ustawy. Ponadto, OSP zgłosił Ministrowi Gospodarki konieczność wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na podstawie art. 11 ust. 7 Ustawy.

 

 

 
Autor: Cena Jakub
 
Ilość wyświetleń: 1144
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2023 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl