^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu dotyczący uboju zwierząt
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu dotyczący uboju zwierząt

Data powstania: 2022-09-05 16:32
Data modyfikacji: 2022-09-05 16:43
Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu

Najważniejsze informacje dotyczące uboju na użytek własny (ubój gospodarczy)

Ubój świń

 1. Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny właściciel jest zobowiązany do poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu w formie pisemnego powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju.
 2. Właściciel zwierząt jest zobowiązany do poddania badaniu mięsa ubitych świń na obecność włośni.
 3. W przypadku uboju na użytek własny (gospodarczego) na obszarze objętym ograniczeniami III świnie muszą być utrzymywanie w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem oraz poddane badaniu przedubojowemu i poubojowemu świń oraz zbadane w kierunku ASF.
 4. Gdy gospodarstwo położone jest na obszarach objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF, wszystkie zgłoszenia zdarzeń do BP ARiMR w Mielcu (w tym uboju świń na użytek własny) należy dokonać w ciągu 48 godzin od zdarzenia.

Ubój cieląt (do 6 miesiąca życia), owiec i kóz

 1. Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny właściciel jest zobowiązany poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu w formie pisemnego powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju, zawierającego dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu materiału szczególnego ryzyka.
 2. W przypadku uboju owiec i kóz w wieku powyżej 12 miesiąca życia właściciel jest zobowiązany do oddania materiału szczególnego ryzyka (SRM) do uprawnionego zakładu tj.: SARIA Polska Sp. z o.o. (tel, 17 851 00 84, kom. 728 987 244) lub „FARMUTIL HS” S.A. (tel. 16 622 70 52, kom. 782 971 133).
  (SRM w odniesieniu do owiec i kóz powyżej 12 miesiąca życia to: czaszka, w tym mózg i oczy, oraz rdzeń kręgowy)
 3. Ubój bydła, owcy, kozy należy zgłosić do BP ARiMR w Mielcu w terminie 7 dni od dnia dokonania uboju.

 

Kary za naruszenie przepisów

Za nieprzestrzeganie przepisów związanych z ubojem zwierząt w celu pozyskania mięsa na użytek własny, powiatowy lekarz weterynarii nakłada karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej lub mandatu karnego. Wysokość kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego wynosi:

 • od 100 zł do 2000 zł - za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny,
 • od 1000 zł do 5000 zł - za wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na użytek własny.

 

Do pobrania:

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 459
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl