^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Konsultacje społeczne „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mielec do roku 2030”
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Konsultacje społeczne „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mielec do roku 2030”

Data powstania: 2022-05-12 14:46
Data modyfikacji: 2022-05-12 15:06
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

OBWIESZCZENIE

W sprawie konsultacji społecznych i wyłożenia do publicznego wglądu projektu 

„PLANU GOSPODARI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIELEC DO ROKU 2030”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i § 4 ust. 2 i 3 uchwały Nr IV/33/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mielec (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego. z 2019 r. poz. 979) Wójt Gminy Mielec zawiadamia, że od 13 maja 2022 r. do 2 czerwca 2022 r., będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt dokumentu strategicznego: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mielec do roku 2030”.

Projekt Planu będzie do wglądu na stronie internetowej Urzędu Gminy; Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Gminy przy ul. Głowackiego 5, pok. 11 w godzinach pracy Urzędu.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane Planem Gospodarki Niskoemisyjnej gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu planu w trakcie jego wyłożenia, to jest od 13 maja 2022 r. do 2 czerwca 2022 r. (21 dni)

Uwagi należy składać: 

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.
 • w postaci elektronicznej i przesłać na adres: sekretariat@ug.mielec.pl
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, pok. 11 w godzinach pracy Urzędu, 

Informacje zawarte w uwagach zostaną wykorzystane do ewentualnych korekt projektu planu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mielec.

Dokumenty do pobrania:

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 180
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2022 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl