^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Kurs klasyfikatora grzybów
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Kurs klasyfikatora grzybów

Data powstania: 2018-05-15 12:20
Data modyfikacji: 2018-05-15 12:30
Wytworzył: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

CZY CHCESZ UZYSKAĆ UPRAWNIENIA KLASYFIKATORA GRZYBÓW?

ZAPROSZENIE

 Informacja dla Urzędów Miast i Gmin, podmiotów gospodarczych prowadzących handel targowiskowy bądź skup grzybów świeżych, oraz pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podkarpackiego i województw sąsiednich.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom zmierzającym do zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu grzyboznawstwa i uzyskania uprawnień klasyfikatora grzybów świeżych organizuje 3-dniowy kurs specjalistyczny dla osób pragnących uzyskać tego rodzaju kwalifikacje, który odbędzie się w dniach od 01 do 03 lipca 2018 r. w Pensjonacie „Zamek” ul. Piłsudskiego 7, 38-600 Lesko.

Przewidywana liczba uczestników - około 25. Zakwalifikowanie na ww. kurs odbędzie się na podstawie kolejności zgłoszeń i po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatora.

Uprzejmie informuje się że, obowiązek uzyskania uprawnień klasyfikatora grzybów świeżych wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. Nr 215, poz. 672) i dotyczy podmiotów działających na rynku spożywczym, prowadzących działalność w zakresie skupu grzybów rosnących w warunkach naturalnych.

W województwie podkarpackim obrót grzybami świeżymi odbywa się najczęściej na targowiskach, w punktach skupu i innych miejscach sprzedaży w sposób najczęściej nieprawidłowy tj. bez wymaganej oceny dokonanej przez uprawnionego klasyfikatora grzybów świeżych. Wiedza z tego zakresu niezbędna jest także pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawującym nadzór nad tego rodzaju specyficznym środkiem spożywczym, a także Oświaty Zdrowotnej w działalności profilaktyczno-oświatowej. Przyczyni się niewątpliwie również do podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zwiększenia zaufania klientów czyniących zakupy na targowiskach w rezultacie spowoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia zatruć grzybami.

Wykładowcami kursu będą specjaliści grzyboznawcy i klasyfikatorzy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

 • Rozpoczęcie szkolenia: 01.07.2018 r. godz. 10.00.
 • Miejsce szkolenia: Pensjonat „Zamek” ul. Piłsudskiego 7 , 38-600 Lesko.
 • Koszt: 650 zł/os (cena uwzględnia noclegi oraz pełne wyżywienie).

Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w kursie należy kierować do dnia 15.06.2018 r. drogą elektroniczną na adres:

lub telefonicznie:

 • tel. WSSE w Rzeszowie  17 852 21 11 w. 343 (Artur Zamorski lub Sabina Sowa),
 • tel. Pensjonat ,,Zamek” w Lesku 13 469 62 68.

Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie organizacji kursu można uzyskać pod podanym poniżej numerem telefonu.

 

RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA KLASYFIKATORÓW GRZYBÓW

Cel kursu:
Przekazanie kandydatom na klasyfikatorów grzybów świeżych rosnących w warunkach naturalnych niezbędnej wiedzy, która jest wymagana do egzaminu.

 

 1. Podstawowe wiadomości o grzybach kapeluszowych:
  1. środowisko oraz warunki rozwoju grzybów;
  2. rola grzybów w świecie roślinnym i zwierzęcym;
  3. sezonowość owocowania grzybów;
  4. budowa owocnika grzyba kapeluszowego, cechy makro- i mikroskopowe, cechy organoleptyczne;
  5. podstawy podziału systematycznego grzybów.
 2. Charakterystyka dopuszczonych do obrotu grzybów uprawnych i rosnących w warunkach naturalnych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Grzyby jadalne niedopuszczone do obrotu - przyczyny ich niedopuszczenia.
 4. Grzyby trujące i zatrucia grzybami:
  1. omówienie gatunków grzybów będących najczęstszą przyczyną zatruć oraz podobnych do nich gatunków jadalnych;
  2. podział zatruć ze względu na zasady działania toksyn.
 5. Grzyby podlegające ochronie prawnej.
 6. Podstawy prawne dotyczące sprawowania nadzoru przez organy urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością:
  1. ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
  2. ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.);
  3. przepisy dotyczące opakowań jednostkowych.
 7. Polskie normy dotyczące grzybów świeżych.
 8. Ocena grzybów świeżych:
  1. cechy dyskwalifikujące;
  2. klasa jakości;
  3. warunki przechowywania i transportu.
 9. Wymagania sanitarne dotyczące punktów skupu grzybów.
 10. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad:
  1. targowiskową sprzedażą rosnących w warunkach naturalnych grzybów świeżych i przetworów grzybowych;
  2. grzybami i przetworami grzybowymi znajdującymi się w obrocie;
  3. grzybami w zakładach żywienia zbiorowego.
 11. Ćwiczenia - wystawianie atestów na grzyby świeże przeznaczone do:
  1. przetwórstwa;
  2. obrotu.

Karta zgłoszenia na kurs klasyfikatora grzybów

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 3455
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl