^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Lokalne Partnerstwo ds. Wody z udziałem Gminy Mielec
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Lokalne Partnerstwo ds. Wody z udziałem Gminy Mielec

Data powstania: 2021-07-20 11:16
Data modyfikacji: 2021-07-20 11:25
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

15 lipca 2021 roku w Tuszowie Narodowym odbyło się spotkanie dotyczące Lokalnego Partnerstwa ds. Wody (LPW). Zadaniem partnerstwa jest zacieśnianie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów pomiędzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Działania takie mają prowadzić do poprawy efektywności zarządzania wodą na obszarach wiejskich. W ramach spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele Gminy Mielec, przedstawione zostały m.in. plany opracowywanej aktualizacji zarządzania ryzykiem powodziowym, który obowiązywać będzie w latach 2022 – 2027. Jest to dokument strategiczny dotyczący powodzi. Gmina Mielec po zebraniu wniosków radnych, sołtysów oraz mieszkańców, wystosowała wniosek do PGW Wody Polskie ws. realizacji istotnych inwestycji dla skutecznej ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców naszej gminy. W obecnej aktualizacji ujęto m.in. następujące zadania:

 • Zabezpieczenie brzegów Wisłoki w km od 18+950 do 19+550 w miejscowości Wola Mielecka
 • Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne lewego wału potoku Kiełkowskiego na odcinku w km 0+000 – 0+150 w miejscowości Boża Wola
 • Wykonanie stanowiska pompowego w pobliżu śluzy wałowej lewego wału Wisłoki w km 17+565 na dopływie rowu Nowa Wiśnia w m. Wola Mielecka
 • Rozbudowa lewego wału rzeki Wisłoki w km wału 17+900 – 21+980 w miejscowości Wola Mielecka, Podleszany, Książnice
 • Rozbudowa wałów rowu Złotnicko – Berdechowskiego – lewy wał w km 0+000 – 0+255, prawy wał w km 0+000 – 0+256 w miejscowości Złotniki

Gmina Mielec zadeklarowała swój udział w tworzonym partnerstwie ds. wody. Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z powyższego spotkania dostępną w Urzędzie Gminy Mielec.

Cieszy fakt, że zgłaszane przez mieszkańców postulaty w sprawie poprawy ochrony przeciwpowodziowej, które przez Gminę Mielec były na bieżąco zgłaszane odpowiednim instytucjom zostały wzięte pod uwagę. Liczymy na jak najszybszą realizację planów aktualizacyjnych i na efektywną współpracę w ramach Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie mieleckim.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 178 

Galeria zdjęć:


 • Grupa kilkunastu osób siedzi w pomieszczeniu o żółtych ścianach. Osoby siedzą wzdłuż stołu na drewnianych krzesłach. W tle w jednym z trzech przejść o łukowym sklepieniu stoi ekran, na którym wyświetlana jest prezentacja
 • Pięć osób siedzi przy stole na drewnianych krzesłach. Przed nimi kobieta i mężczyzna stoją, a mężćzyzna mowi do mikrofonu trzymanego w dłoni. W tle jasne okna z białymi firankami
 • Zastępca Wójta stoi w pomieszczeniu i mówi do trzymanego w dłoni mikrofonu. Obok niego za stołem siedzi kilka osób.
 • Grupa kilkunastu osób siedzi w pomieszczeniu o żółtych ścianach. Osoby siedzą wzdłuż stołu na drewnianych krzesłach i wzrok mają zwrócony w stronę obiektu niewidocznego na zdjęciu. W tle są jasne okna i drzwi
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2022 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl