^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzania szacowania wartości zwierząt
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzania szacowania wartości zwierząt

Data powstania: 2023-07-13 13:35
Data modyfikacji: 2023-07-13 13:39
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu w sprawie zweryfikowania listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu, Wójt Gminy Mielec informuje, że do dnia 21 sierpnia 2023 roku w Urzędzie Gminy Mielec, przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych, poddanych ubojowi albo padłych w wyniku chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu, jak również z zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009r. nr 142 poz. 1161).

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:

 • posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
 • ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 • ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 • ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 • mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Mielec
 • i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę. 

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • adres do korespondencji;
 • informacje o wykształceniu;

Prosimy o podanie także numeru telefonu do kontaktu.

Do wniosku dołącza się:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane. 

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Wójt Gminy Mielec powołuje i odwołuje rzeczoznawców, o których mowa powyżej oraz informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii.

Druki wniosków i oświadczeń są do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy Mielec przy ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec pok. 11. Szczegółowe informacje pod nr tel. 17 774 56 31.

Do pobrania:

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 86
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2023 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl