^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska

Data powstania: 2019-08-01 10:32
Data modyfikacji: 2019-08-01 10:37
Wytworzył: Mirosław Serafin - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mielec na lata 2019-2022
z perspektywą do roku 2026

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mielec na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy Mielec oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec w zakładce ogłoszenia, na okres 21 dni tj. w dniach od 01.08.2019 r. do 22.08.2019 r. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej, na adres Urzędu Gminy Mielec, Głowackiego 5, 39-300 Mielec;
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie wypełnionego formularza zgłaszania uwag na adres e-mailowy: sekretariat@ug.mielec.pl

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mielec.

 

Załączniki do pobrania:

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 230
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2019 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl