^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Odnalazłeś swój zgubiony dowód osobisty, a zgłosiłeś go jako utracony nie możesz sie nim posługiwać
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Odnalazłeś swój zgubiony dowód osobisty, a zgłosiłeś go jako utracony nie możesz sie nim posługiwać

Data powstania: 2016-01-28 07:43
Data modyfikacji: 2016-01-28 07:48

Informacja

 

Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zamieszczam informację dot. konsekwencji posługiwania się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione .

 

Wzwiązku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione, zwracam się do Państwa o podjęcie działań celem rozpowszechnienia przez nadzorowane organy gmin informacji o konsekwencjach posługiwania się takimi dokumentami.

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych, poza tym, informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczaniem granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu) przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw o których mowa w art.4 ust.1 ustawy o dowodach osobistych).

Wobec powyższego, wskazane jest informowanie obywateli – w każdy możliwy sposób – o tym, że unieważnionym dowodem osobistym nie można się posługiwać.

 

Z poważaniem,

Mirosława Hellich

Zastępca Dyrektor Departamentu

 
Autor: Cena Jakub
 
Ilość wyświetleń: 18876
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl