^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIE - INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

OGŁOSZENIE - INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Data powstania: 2014-01-29 11:01
Data modyfikacji: 2014-01-29 11:56

O G Ł O S Z E N I E

I N F O R M A C J A   D L A   R O L N I K Ó W

Wójt Gminy Mielec przypomina wszystkim rolnikom – producentom rolnym, że w terminie

od dnia 1 lutego 2014 do 28 lutego 2014r.

 

należy złożyć do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta w zależności od miejsca położenia gruntów wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje z gruntów będących:

 • własnością,

 • we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami,

 • w dzierżawie.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku.

Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy.

Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek dołączyć faktury VAT za zakupiony olej napędowy wystawione od dnia 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014r. oraz wskazać rachunek bankowy na który ma być dokonana wypłata podatku akcyzowego.

Limit roczny zakupionego oleju napędowego przysługującego zwrotowi to

86 litrów na 1 ha użytków rolnych

 • stawka zwrotu podatku na 1 litr to 0,95 zł.

 • kwota zwrotu 86 litrów *0,95 zł = 81,70 za 1 ha

 

Przy zakupie większej ilości oleju napędowego niż limit – zwrot przysługuje nie więcej niż limit.

Przy zakupie mniejszej ilości oleju napędowego niż limit zwrot będzie przysługiwał na taką ilość jak w załączonych fakturach.

W przypadku nie wykorzystania limitu w pierwszym terminie (tj. od 1-28 lutego 2014r.), istnieje możliwość złożenia wniosku na wykorzystanie pozostałej części w drugim terminie (tj. od 1-31 sierpnia 2014r.).

W przypadku gdy producent rolny wykorzystał już cały przysługujący mu limit roczny zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym półroczu roku 2014 – to nie przysługuje mu zwrot w drugim półroczu br.

WYPŁATA ZWROTU PODATKU BĘDZIE W TERMINIE OD 1-30 KWIETNIA 2014r. PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU.

Druki wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy w Mielcu, pokój nr 7, u sołtysa wsi, na stronie Urzędu Gminy Mielec oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mielec, ul. Jadernych 7, pokój nr 7 OSOBIŚCIE, ze względu na sprawdzenie prawidłowości danych.

 
Autor: Bryg Daniel
 
Ilość wyświetleń: 2601
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2023 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl