^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Data powstania: 2018-09-10 14:50
Data modyfikacji: 2018-09-10 14:52
Wytworzył: Stanisława Wrażeń
WÓJT GMINY MIELEC


ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego.

Na podstawie:
Uchwały Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 14 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzenia Nr 421/2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

WÓJT GMINY MIELEC


przedstawia do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Projekt Programu przeznaczonego do konsultacji przekazany jest za pośrednictwem:

 1. Biuletynu Informacji Publicznej,
 2. strony internetowej gminy www.gmina.mielec.pl,
 3. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mielec.

Konsultacje będą prowadzone w formie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych zwołanego przez Wójta Gminy Mielec.

Termin konsultacji wyznacza się na dzień 21 września 2018 r. godz.8.00

Miejscem konsultacji wyznacza się siedzibę Urzędu Gminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5 , 39-300 Mielec, sala posiedzeń.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie poddanej konsultacji i mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Mielec.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wyznaczonych konsultacji bezpośrednio do protokołu sporządzonego z odbytego spotkania.

Wójt
/-/ Józef Piątek
 
Załącznik do ogłoszenia:
 
 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 228
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl