^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Data powstania: 2023-08-23 14:25
Data modyfikacji: 2023-08-23 14:28
Wytworzył: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, o możliwości zgłoszenia udziału w programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Osoby zainteresowane lub ich opiekunowie mogą dokonać zgłoszenia udziału poprzez wpisanie się na listę w tut. ośrodku do dnia 5 września 2023 r. Zgłoszenie uczestnictwa pozwoli na oszacowanie potrzeb w zakresie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i przystąpienie Gminy Mielec do ww. programu. Podczas zgłoszenia udziału prosimy zabrać ze sobą orzeczenie o którym mowa poniżej. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5 pokój nr 1 – lub pod tel. nr 17 717 52 50.

Cele i adresaci Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie bezpłatnych usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ( pkt. 7 i 8 .)
 2. oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. stopniu znacznym lub
  2. stopniu umiarkowanym albo
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W trakcie realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 901). W związku z ograniczonymi środkami na realizację zadania, wnioski będą rozpatrywane indywidualnie w kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej, tj. skali niepełnosprawności, samodzielności osoby, możliwości pomocy ze strony rodziny lub instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia asystenta i osiągnięcia celu Programu.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 238
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2023 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl