^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Rozporządzenie Wojewody-ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Rozporządzenie Wojewody-ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych

Data powstania: 2015-12-22 08:06
Data modyfikacji: 2015-12-22 08:06

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 5/15
WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia14 grudnia 2015 r

 

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa

podkarpackiego.

 

Na podstawie art, 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525, 1960) zarządza się co następuje:

 

 • 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa podkarpackiego

 

 • 2. Zakaz, o którym mowa w §1, nie obowiązuje w dniu 31 grudnia 2015 r, oraz w dniu 1 stycznia 2016 r. a także nie obejmuje organizatorów imprez i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, którzy organizując takie imprezy i przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskali zezwolenie właściwych organów.

 

 • 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy używania przez właściwe służby, jednostki ratownicze i osoby wzywające pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia petard sygnalizacyjnych, rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu oraz pozostałych artykułów pirotechnicznych z wyłączeniem ogni sztucznych tj. oznaczonych symbolem 20.51.14 wg. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ( Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz.,1293 z późn. zm .).

 

 • 4. Kto narusza zakaz określony w § 1 podlega karze grzywny wymierzonej na zasadach i trybie określonym w prawie o wykroczeniach, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013r . poz. 395 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r , Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r. poz.1094 z późn. zm.).

 

 • 5. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 10 stycznia 2016 r

 

 • 6. Rozporządzenie ogłasza się w drodze obwieszczenia i podaje do wiadomości w środkach masowego przekazu.

 

 • 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
Autor: Śliwa Cyprian
 
Ilość wyświetleń: 893 

Galeria zdjęć:


  • informacje dla rolników
  • BIP
  • EPUAP
  • Narodowe Siły Rezerwowe
  • Obsługa Osób Niesłyszących
  • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
  • inwestycje i turystyka
  • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
  • gospodarka komunalna
  • antykorupcja
  • przez internet do kariery
  • Informacja o bezdomnych zwierzętach
  • Ochrona danych osobowych
  • Biznes.gov.pl
  • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
  • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
  • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
  • Dostępność Plus
  • Ochrona powietrza
  • Dostępna szkoła
  • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  • Granty PPGR
  • Uniwersytet Samorządności
  • Efektywność energetyczna budynków
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Konkurs fotograficzny
  Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
  Copyright © 2023 Gmina Mielec
  Administracja: Łukasz Pezda

  Polityka Prywatności
  Deklaracja dostępności
  Projekt i wykonanie HSI.pl