^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec

Data powstania: 2018-06-20 15:19
Data modyfikacji: 2018-06-20 15:22
Wytworzył: Stanisława Wrażeń

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)


- z w o ł u j ę -


S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje Radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec – gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 w miejscowości Szydłowiec – obszar A.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany III-część A, V i VI Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wola Mielecka w gminie Mielec – część A.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Parafialny w Trześni” w gminie Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mielec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na trenie Gminy Mielec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rzędzianowicach w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzędzianowicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany oznaczonej jako działka nr 495/3 o powierzchni około 0,01 ha oraz nabycie udziału w drodze o nr ewid. gr. 494 w części 1/96 na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów dla mieszkańców Gminy Mielec w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Gminy Mielec.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2018.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2018.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 20. Sprawy różne i wolne wnioski.Sesja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godzinie 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN KOŁODZIEJ
 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 292
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl