^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec

Data powstania: 2019-09-12 13:21
Data modyfikacji: 2019-09-12 13:24
Wytworzył: Stanisława Wrażeń
Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.).


- z w o ł u j ę -


S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla sołtysów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2019 Nr III/24/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy różne.


Sesja odbędzie się w dniu 19 września 2019 roku o godzinie 11.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: gmina.mielec.pl/transmisje

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.).

PRZEWODNICZĄCY RADY
BOGDAN CYGAN
 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 251
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2019 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl