^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec

Data powstania: 2023-02-07 14:46
Data modyfikacji: 2023-02-07 14:48
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

zwołuję
 

Sesję Rady Gminy Mielec z następującym porządkiem obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane
  między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Boża Wola.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Chorzelów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Chrząstów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Goleszów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Książnice .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Podleszany.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Mielec z dnia15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Rydzów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Rzędzianowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Szydłowiec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Trześń .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Wola Chorzelowska .
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Wola Mielecka.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Złotniki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mielec na lata 2023-2029.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2026 dla Gminy Mielec.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2023r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 23. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec za 2022 r.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 27. Sprawy różne.

 

Sesja odbędzie się w dniu 15 lutego 2023 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

 

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40).

 

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie na stronie transmisji obrad Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mielec.

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Cygan

 

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie zawiadomienia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 190
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2023 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl