^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec

Data powstania: 2023-09-12 10:54
Data modyfikacji: 2023-09-12 10:55
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

zwołuję
 

Sesję Rady Gminy Mielec z następującym porządkiem obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję w latach 2024-2027.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chorzelów stanowiącej mienie komunalne Gminy Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany stanowiącej mienie komunalne Gminy Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Mielec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy Mielec w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 9. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne.

 

Sesja odbędzie się w dniu 20 września 2023 roku o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

 

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).

 

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie na stronie transmisji obrad Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mielec.

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Cygan

 

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie zawiadomienia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 229
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl