^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec

Data powstania: 2024-04-24 09:16
Data modyfikacji: 2024-04-24 09:20
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

POSTANOWIENIE Nr 483/2024
KOMISARZA WYBORCZEGO w TARNOBRZEGU
z dnia 23 kwietnia 2024 roku

 

w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Mielec w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w głosowaniu w dniu 7 kwietnia 2024 r. jak i wójta wybranego w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024 r.

 

Na podstawie art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz art. 20 ust. 2 ustawy i art. 29a ust. 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu postanawia, co następuje:

 

§ 1

 1. Zwołać sesję Rady Gminy Mielec w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy Mielec wybranych w głosowaniu w dniu 7 kwietnia 2024 r. jak i Wójta Gminy Mielec wybranego w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024 r.
 2. Sesja odbędzie się w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.
 3. Ustalić porządek sesji, jak w załączniku do niniejszego postanowienia.

 

§ 2

 1. Postanowienie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazaniu do stosowania radnym Rady Gminy Mielec i Wójtowi Gminy Mielec.
 2. Postanowienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w zakładzie pracy na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

 

§ 3

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy
w Tarnobrzegu
Katarzyna Lucyna Bryś-Dywan


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji
 2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Mielec wybranych w głosowaniu w dniu 7 kwietnia 2024 r.
 3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Mielec
 4. Wybór Wiceprzewodniczącego/ych Rady Gminy Mielec.
 5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Mielec wybranego w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024 r.
 6. Zamknięcie obrad sesji

 

Postanowienie Nr 483/2024 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 23 kwietnia 2024 r. jest dostępne na stronie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 548
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl