^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / ZWROT PODAKTKU AKCYZOWEGO - II TERMIN. POBIERZ WNIOSEK
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

ZWROT PODAKTKU AKCYZOWEGO - II TERMIN. POBIERZ WNIOSEK

Data powstania: 2016-07-11 10:09
Data modyfikacji: 2016-07-11 10:21

Mielec, dnia 07.07.2016r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

I N F O R M A C J A  D L A  R O L N I K Ó W

Wójt Gminy Mielec przypomina wszystkim rolnikom – producentom rolnym, że w terminie

od dnia 1 sierpnia 2016r. do 31  sierpnia 2016r.

 

należy złożyć do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta w zależności od miejsca położenia gruntów wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

            Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy.

            Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek dołączyć faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego wyłącznie do działalności rolniczej, wystawione od dnia 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016r. oraz wskazać  rachunek bankowy na który ma być dokonana wypłata podatku akcyzowego.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 roku wynosić będzie :

                                   86,00 zł  * ilość ha użytków rolnych

 

            Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:

 1. będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
 2. będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
 3. bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

 

WYPŁATA ZWROTU PODATKU BĘDZIE REALIZOWANA W TERMINIE OD 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016r. PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU.

 

Druki wniosku są do pobrania w Urzędzie Gminy w Mielcu, sala obsługi, u sołtysa wsi lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec.

            Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mielcu,    ul. Głowackiego 5, pokój nr 21, OSOBIŚCIE za okazaniem dowodu osobistego, ze względu na sprawdzenie prawidłowości danych.

                                              

 

                       

                                                                       /-/ Józef Piątek

                                                                        Wójt Gminy Mielec

 


WNIOSEK O ZWROT PODAKTU AKCYZOWEGO

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

ZAŁĄCZNIK  NR 2 DO WNIOSKU O ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

ZAŁĄCZNIK  NR 3 DO WNIOSKU O ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

 

 

Informacja dla ronlinków z sygnaturą Wójta Gminy Mielec Józefa Piątka

 

 
Autor: Cena Jakub
 
Ilość wyświetleń: 1072
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl