^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Formularze do pobrania
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Formularze do pobrania

Data powstania: 2013-05-06 09:13
Data modyfikacji: 2016-01-11 10:42

DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI:

pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

pdf Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

pdf Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

pdf  Zgłoszenie pobytu stałego.

pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące.

pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego. 

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

  DR-1 - deklaracja na podatek rolny.

  DR-1 - deklaracja na podatek rolny.

 IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego.

 IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego.

 DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikiem.

  DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikiem.

 IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.

 IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.

 DL-1 - deklaracja na podatek leśny.

 DL-1 - deklaracja na podatek leśny.

 IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego.

 IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego.

 DT-1 - delaracja na podatek od środków transportowych.

 DT-1/A - załącznik do deklaracji od środków transportowych (składany jedynie z deklaracją DT-1).

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu / nie figurowaniu w ewidencji podatników.

 Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości podatkowej.

 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

BUDOWNICTWO, GEODEZJA, OCHRONA ŚRODOWISKA:

pdf DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

pdf Oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkaniu osoby zameldowanej.

pdf Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Mielec.

pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia / zmianę danych / na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mielec.

pdf Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej

word Oświadczenie wyręczyciela - dotyczy przelewów bankowych. 

word Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

pdf  Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

pdf  Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.

pdf  Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

pdf  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

pdf  Wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znaczaco oddziaływać na środowisko.

pdf  Wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

pdf  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

pdf  Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

pdf  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

pdfWniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki.

pdf  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

word Wniosek o odbiór zdemontowanych z budynku wyrobów budowlanych zawierających azbest złożonych na terenie posesji

word Wniosek o demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest

 

 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

pdfCEIDG-1 - formularz do rejestracji działalności gospodarczej.

 

ALKOHOLE:

pdf Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 SPRAWY WOJSKOWE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE: 

pdf Wniosek o uznanie za samotnego.

pdf Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie.

pdf Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych w okresie odbywania: zasadniczej służby wojskowej* przeszkolenia wojskowego*.

pdf Wniosek o stwierdzenie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

pdf Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

 

IMPREZY MASOWE:

pdf Wykaz niezbędnych dokumentów.

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

wordWniosek o wydanie zezwoleniana przeprowadzenie imprezy masowej. - wersja .doc

pdf Informacja dotyczącą organizacji służby porządkowej działającej podczas imprezy masowej.

pdf Oświadczenie w sprawie przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i rozporządzenia wykonawczego do ustawy.

 

 DROGI, MELIORACJA:

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację /budowę/przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi gminnej.

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektów budowlanych/urządzeń w pasie drogowym. 

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego.

 

INFORMACJA PUBLICZNA:

pdf Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. - wersja .pdf 

 

 
 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 17326
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl