^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Statystyka
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Statystyka

Data powstania: 2011-02-01 16:48
Data modyfikacji: 2011-02-01 17:11

Logo GUSBank Danych Lokalnych GUS

Jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych.

Katalog cech opisujących jednostki podziału terytorialnego Polski zawiera wiele uporządkowanych dziedzinowo pozycji. Ich liczba jest różna w kolejnych latach w zależności od zakresu prowadzonych badań oraz stopniowej rozbudowy zawartości informacyjnej Banku.

Aby zapoznać się ze zbiorem tych cennych informacji proszę przenieść się na stronę Głównego Urzędu Statystycznego:

http://www.stat.gov.pl/bdl

a następnie wybrać daną jednostkę podziału terytorialnego, jedną z podanych niżej kategorii, zaznaczyć interesujące nas lata (dane są aktualizowane od 1995 roku) a w osobnym oknie wyświetlone zostanie zestawienie statystyczne.

Dostępne Kategorie:

* Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego

* Gospodarka komunalna

* Gospodarka mieszkaniowa

* Handel

* Inwestycje i środki trwałe

* Kultura i sztuka

* Leśnictwo

* Ludność

* Ochrona Zdrowia i Opieka Społeczna

* Podmioty gospodarcze

* Podział terytorialny

* Przemysł i budownictwo

* Rolnictwo

* Rynek pracy

* Samorząd terytorialny

* Stan i ochrona środowiska

* Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

* Transport i łączność

* Turystyka

* Wychowanie przedszkolne

 
Autor: Sasor Marcin
 
Ilość wyświetleń: 7536logo mielca

Urząd Gminy w Mielcu

Urząd Gminy Mielec
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec

Tel.: 17 7730590
Fax: 17 7730591

e-mail: sekretariat@ug.mielec.pl

 

wirtualny spacer

Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie Nowoczesnych Pań

 

Zmiany w art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Regulamin udzielania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Mielec w trybie pozakonkursowym

"Stowarzyszenie Nowoczesnych Pań z Książnic"

"Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przedwisłocze"

STOWARZYSZENIE "Otwórzmy przed nimi świat"

Chorzelów 770/8 39-331 Chorzelów

NIP: 817-21-77-438

REGON: 36137617400000

NR konta: 53 1090 2750 0000 0001 3054 6079

Dane kontaktowe: p.Jacek Piechota tel.kont.508032008

Dziennik ustaw

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Prawo miejscowe
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2017 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl