^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec

Data powstania: 2017-02-09 13:32
Data modyfikacji: 2017-02-09 13:37
Wytworzył: Stanisława Wrażeń
Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. /

-    z w o ł u j ę   -


S E S J Ę   RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :

 1. Interpelacje Radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych przedszkoli.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami  psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w  Mielcu przy ul. Biernackiego 4a.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Mielec do realizacji projektu parasolowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1. Rozwój OZE.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mielec do reprezentowania Gminy Mielec w zakresie przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „EKO-ENERGIA W GMINACH:TUSZÓW NARODOWY-MIELEC”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 482 o powierzchni około 0,015 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 16 lutego  2017 roku  o godzinie  11.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC

JAN  KOŁODZIEJ

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 1121
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl