^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Dostępna szkoła
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Dostępna szkoła

Data powstania: 2021-07-20 13:12
Data modyfikacji: 2021-07-20 13:12
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

Od lewej: logo oraz napis

Przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych

05.10.2021 r.

Gmina Mielec zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.”

Przetarg opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mielec.

 

Zapytania na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

13.09.2021 r.

Gmina Mielec zaprasza do składania ofert na prowadzenie  zajęć  z  gimnastyki  korekcyjnej  w Szkołach Podstawowych  w Chorzelowie i w Rydzowie  w  ramach  projektu  pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.”

Zapytanie ofertowe opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mielec.

 

Umowa na realizację projektu „Dostępna Szkoła”

01.04.2021 r.

Wójt Józef Piątek i Skarbnik Małgorzata Cyran podpisali umowę na realizację projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.

Projekt polega na dostosowaniu 3 szkół z gminy Mielec do wytycznych zawartych w Modelu Dostępnej Szkoły w zakresie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu Szkoły Podstawowe w Chorzelowie, Rydzowie i Woli Mieleckiej poddane zostały audytom dostępności i dzięki temu możliwe było pełne zdiagnozowanie ich potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji każdej placówki. Następnie, dzięki otrzymanemu grantowi w wysokości 1.350.000,00 zł możliwe będzie przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz podnoszących świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Projekt realizowany będzie od 01.05.2021 do 28.02.2023 roku.

Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych.

Projekt realizowany przez Rzeszowską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 
Autor: Kwaśnik Joanna
 
Ilość wyświetleń: 304
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2021 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl