^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Ochrona powietrza
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Ochrona powietrza

Data powstania: 2021-06-21 14:15
Data modyfikacji: 2021-06-21 14:22
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie Gminy Mielec

27.07.2021 r.

Na podstawie Uchwały nr XXIV/181/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec, Wójt Gminy Mielec ogłasza nabór wniosków o udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec.

 

Wnioski  dostępne są na stronie internetowej www.gmina.mielec.pl, w zakładce ,,Aktualności” z dnia 27.07.2021 roku, oraz w siedzibie Urzędu Gminy Mielec, pokój nr 3.

 

Termin składania wniosków: od dnia 5 sierpnia 2021 roku do 6 sierpnia 2021 roku. W przypadku wyczerpania środków przewidzianych w naborze nabór może zostać zamknięty wcześniej.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. 

Miejsce składania wniosków:

- osobiście: Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, Mielec, pokój  nr 3.

- pocztą tradycyjną: Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec z dopiskiem „Nabór wniosków na wymianę źródła ciepła”

Dodatkowe informacje:  Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, Mielec, pokój nr 3, tel. 17 7745630.

Przed uzupełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec – przyjętym Uchwałą XXIV/181/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lipca 2021 r., który określa, m.in.:

- podmioty uprawnione do składania wniosków;

- rodzaj i charakter inwestycji podlegającej dofinansowaniu;

- wysokość dofinansowania inwestycji;

- tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji;

- tryb postępowania w sprawie rozliczenia dotacji;

- zobowiązania wynikające z przyznania i wypłacenia dotacji;

 

WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU GMINY MIELEC.

 

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków na wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Mielec

06.07.2021 r.

Z dniem 06.07.2021 roku Wójt Gminy Mielec wstrzymuje nabór wniosków o udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 17 7745630.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie Gminy Mielec

22.06.2021 r.

Na podstawie Uchwały nr XXIII/176/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec, Wójt Gminy Mielec ogłasza nabór wniosków o udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec.

Wnioski  dostępne są na stronie internetowej gmina.mielec.pl, w zakładce ,,Aktualności” z dnia 22.06.2021 roku, oraz w siedzibie Urzędu Gminy Mielec, pokój nr 3.

Termin składania wniosków: od dnia 1 lipca 2021 roku do 9 lipca 2021 roku. W przypadku wyczerpania środków przewidzianych w naborze nabór może zostać zamknięty wcześniej.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Miejsce składania wniosków:

 • osobiście: Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, Mielec, pokój  nr 3.
 • pocztą tradycyjną: Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec z dopiskiem „Nabór wniosków na wymianę źródła ciepła” 

Dodatkowe informacje:  Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, Mielec, pokój nr 3, tel. 17 774 56 30.

Przed uzupełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec – przyjętym Uchwałą XXIII/176/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 czerwca 2021 r., który określa, m.in.:

 • podmioty uprawnione do składania wniosków;
 • rodzaj i charakter inwestycji podlegającej dofinansowaniu;
 • wysokość dofinansowania inwestycji;
 • tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji;
 • tryb postępowania w sprawie rozliczenia dotacji;
 • zobowiązania wynikające z przyznania i wypłacenia dotacji;

WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU GMINY MIELEC.

Dokumenty do pobrania:

 

 

Dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych

21.06.2021 r.

Mieszkańcy, którzy planują inwestycje w postaci wymiany dotychczasowego źródła ogrzewania lub termomodernizacji budynku mieszkalnego w celu zwiększenia jego efektywności energetycznej mogą składać wnioski na refundacje części poniesionych kosztów inwestycji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  w ramach programu Czyste Powietrze. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Rzeszowie.

 

 

Uchwała antysmogowa w Województwie Podkarpackim

21.06.2021 r.

Od 23 kwietnia 2018 roku na terenie Województwa Podkarpackiego obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa czyli Uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące regulacje:

Zakaz spalania niskiej jakości paliwa od 1 czerwca 2018 r.:

 • węgla brunatnego,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw o uziarnieniu poniżej 5mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
 • biomasy o wilgotności powyżej 20%

Od 1 czerwca 2018 r. zakaz instalowania kotłów poniżej 5. klasy.

Możliwość eksploatacji kotłów nieposiadających żadnych norm emisji (PN-EN 303-5:2012) tylko do 1 stycznia 2022 r.

Zakaz eksploatacji kotłów klasy 3. i 4. (oraz niższych) od 1 stycznia 2028 r.

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:

 • dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub,
 • wydzielają ciepło lub,
 • wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

W przypadku ww. instalacji dopuszcza się wyłącznie eksploatację tych, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Zatem wolno instalować już tylko kotły spełniające normę emisyjną 5 klasy.

Uchwała wchodząc w życie wskazała jednocześnie terminy wymiany kotłów i pieców w Województwie Podkarpackim, które zostały zakupione przed 1 czerwca 2018r., i na dzień dzisiejszy nie spełniają standardów  zgodnych z 5 klasą  pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń:

Terminy wymiany kotłów:

 • do 31 grudnia 2021 r. dla kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej, 
 • do 31 grudnia 2023 r. dla kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji,
 • do 31 grudnia 2025 r. mieszkańcy województwa będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji,
 • dopiero od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

Z całą treścią ww. uchwały antysmogowej można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (format PDF).

 

 
Autor: Kwaśnik Joanna
 
Ilość wyświetleń: 548
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2021 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl