^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Formularze do pobrania
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Formularze do pobrania

Data powstania: 2011-02-23 20:12
Data modyfikacji: 2013-07-15 08:39

pdf Statut Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej w gminie Mielec.

pdf Informacja dla osób planujących przyłączenie istniejącego budynku do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

word Informacja dla inwestorów.

word Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

word Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

word Umowa o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

word Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej / Zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków

word Wniosek o przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w przypadku odmowy

word Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza

word Warunki montażu dodatkowego wodomierza

word Formularz protokołu odbioru przyłącza wodociągowego

word Formularz protokołu odbioru odcinka sieci wodociągowej

word Formularz protokołu odbioru przyłącza kanalizacyjnego

word Formularz protokołu odbioru odcinka sieci kanalizacyjnej

word Formularz zgłoszenia zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków

word Formularz zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)

word Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej

word Komplet dokumentów do wniosku o przyjęcie ścieków przemysłowych

word Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celu budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

word Klauzula informacyjna dla odbiorcy / kontrahenta

 

word Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowychdo wód lub do urządzeń wodnych

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 22915
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl