^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Jak segregować śmieci
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Jak segregować śmieci

Data powstania: 2013-09-05 05:11
Data modyfikacji: 2013-09-05 05:44

Ulotka na temat nowych zasad segregacji odpadów

 

DO NIEBIESKIEGO WORKA:

 • WRZUCAMY:
  • opakowania z papieru, karton, tekturę(także falistą)
  • katalogi, ulotki, prospekty
  • gazety i czasopisma
  • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
  • zeszyty i książki
  • papier pakowy
  • torby i worki papierowe.
 • NIE WRZUCAMY:
  • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
  • papieru lakierowanego i powleczonego folią
  • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
  • kartonów po mleku i napojach
  • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
  • tapet
  • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
  • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
  • ubrań

 

DO ŻÓŁTEGO WORKA:

 • WRZUCAMY:
  • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
  • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
  • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
  • opakowania wieloma- terialowe (np. kartony po mleku i sokach)
  • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
  • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
  • aluminiowe puszki po napojach i sokach
  • puszki po konserwach
  • folię aluminiową
  • metale kolorowe
  • kapsle, zakrętki od słoików
 • NIE WRZUCAMY:
  • butelek i pojemników z zawartością
  • plastikowych zabawek
  • opakowań po lekach i zużytych artykułach medycznych
  • opakowań po olejach silnikowych
  • części samochodowych
  • zużytych baterii i akumulatorów
  • puszek i pojemników po farbach i lakierach
  • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

 

DO ZIELONEGO WORKA:
(szkło białe i kolorowe)

 • WRZUCAMY:
  • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
  • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • NIE WRZUCAMY:
  • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
  • szkła okularowego
  • szkła żaroodpornego
  • zniczy z zawartością wosku
  • żarówek i świetlówek
  • reflektorów
  • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
  • luster
  • szyb okiennych i zbrojonych
  • monitorów i lamp telewizyjnych
  • termometrów i strzykawek

GDZIE TRAFIAJĄ ODPADY PO SEGREGACJI?
Szklane butelki jednorazowe i inne szklane odpady trafiają do hut szkła, gdzie po umyciu są przetopione. Następnie z otrzymanego szkła produkuje się nowe opakowania szklane.

DO BRĄZOWEGO WORKA:

 • WRZUCAMY:
  • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
  • gałęzie drzew i krzewów
  • skoszoną trawę, liście, kwiaty
  • trociny i korę drzew
  • niezaimpregnowane drewno
  • resztki jedzenia
 • NIE WRZUCAMY :
  • kości zwierząt
  • oleju jadalnego
  • odchodów zwierząt
  • popiołu z węgla kamiennego
  • leków
  • drewna impregnowanego
  • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
  • ziemi i kamieni
  • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

DO KOMPOSTOWNIKA

 • WRZUCAMY: resztki warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy od kawy i herbaty, skoszoną trawę, liście, igły sosnowe, rozdrobnione gałęzie, korę drzew, trociny, chwasty, ściółkę małych zwierząt domowych.
 • NIE WRZUCAMY: nabiału, tłuszczu, resztek mięsa i ryb, odchodów psów i kotów, niedopałków papierosów, kolorowo zadrukowanego papieru, popiołu z pieca, roślin zaatakowanych chorobami lub pasożytami, pieluch.

DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE WRZUCAMY WSZYSTKO TO, CZEGO NIE MOŻEMY WRZUCIĆ DO WORKÓW NIEBIESKIEGO, ŻÓŁTEGO I ZIELONEGO

 • WRZUCAMY: wszystkie odpady pozostałe, które nie podlegają segregacji  np.: popiół węglowy(wystudzony), pampersy, artykuły higieniczne, zabrudzoną makulaturę(mokrą, spleśniałą),zniszczoną odzież i obuwie, butelki po olejach spożywczych, opakowanie po keczupie.
 • NIE WRZUCAMY: odpadów niebezpiecznych (m.in.: leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowań, opakowań środków ochrony roślin i ich opakowań), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, żarówek, lamp, kineskopów, świetlówek, baterii i akumulatorów, sprzętu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabarytowych (m.in.: mebli, wykładzin, dywanów, materacy, wózków).

 

OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN:

Stosownie z ustawą o odpadach opakowaniowych art. 43. ust. 1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin, jest obowiązany przyjmować od użytkowników odpady opakowaniowe po tych środkach. Użytkownik środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin jest obowiązany zwrócić odpady opakowaniowe po tych środkach przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1.

Przeterminowane leki:

Wykaz Ośrodków Zdrowia biorących udział w zbiórce przeterminowanych leków z terenu gminy Mielec.

Przeterminowane leki każdy mieszkaniec gminy Mielec może nieodpłatnie dostarzać do Ośrodków Zdrowia znajdujących się na terenie gminy Mielec:

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus" - Chorzelów 421C,
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Margo-Med" - Podleszany 414,
 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Piątka" - Trześń 40,
 4. Centrum Medycyny Rodzinnej Sp. z o.o. - Wola Mielecka 402A,
 5. Centrum Medycyny Rodzinnej Sp. z o.o. - Rzędzianowice 175.

Leki zbierane są w specjalnych pojemnikach (koloru białego, o pojemności 60 L, z naklejką "Przeterminowane leki") ustawionych na terenie Ośrodków Zdrowia. Punkty zostały tak rozplanowane, aby mieszkańcy naszej gminy mieli łatwy do nich dostęp.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Zgodnie z art. 42. ust. 1 ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznacoznego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Art. 42a. ust.1. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.


ODPADY PO SEGREGACJI TRAFIAJĄ do zakładów termicznego przekształcania, gdzie w procesie utylizacji stają się źródłem energii cieplnej lub elektrycznej, czyli cennym surowcem energetycznym. Pozostałości z tego procesu trafiają na składowisko.

Osoby, które nie zdeklarowały się na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych ,proszeni są o wrzucanie wszystkich odpadów komunalnych do pojemnika na odpady zmieszane
Zgodnie z w/w wskazówkami.    

DUŻE ŚMIECI (TZW. „GABARYTY"):

 • WYSTAWIAMY: stoły, szafy, krzesła, sofy, kanapy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, szafki, ramy okienne, drzwi, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety i inne a także części samochodowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
 • NIE WYSTAWIAMY: materiałów i części budowlanych oraz odpadów  z remontów, odpadów ogrodowych, worków na śmieci lub kartonów z odpadami domowymi (komunalnymi zmieszanymi).

WAŻNE, ABY SEGREGACJA BYŁA SKUTECZNA!!!

 • wrzucaj  tylko czyste opakowania
 • zgniecione butelki , które zmniejszają  8-krotnie objętość i ułatwiają pracę w sortowni
 • wrzucaj tylko całe opakowania szklane


CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO Z POSEGREGOWANYMI ŚMIECIAMI?

Wszystkie odpady z niebieskich i żółtych worków (papier i tektura, butelki plastikowe oraz inne opakowania wykonane z plastiku, kartony po sokach oraz puszki) trafią do sortowni, gdzie większa ich część zostanie odzyskana, natomiast pozostałości z procesu sortowania trafią na składowiska odpadów komunalnych.

Odpady znajdujące się w zielonych workach (opakowania szklane, butelki oraz słoiki) trafią bezpośrednio do zainteresowanych firm, wykorzystujących je jako materiał w swojej produkcji (np. huty szkła).

Z kolei odpady zmieszane z  pojemników trafią do zakładów, w których będą najpierw sortowane w celu odzyskania wartościowych energetycznie składników, a następnie poddane kompostowaniu aby nie były obojętne dla środowiska naturalnego. Na koniec to, czego nie uda się odzyskać, trafi na składowiska. W efekcie zaledwie 50% dotychczasowych odpadów trafi na składowiska - w przeciwieństwie do starego systemu, w którym było to 90% odpadów.

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości dotyczących segregacji odpadów komunalnych prosimy o bezpośredni kontakt z firmami:

 • MPGK Sp. zo.o. pod numerem tel. 01758 20 593 lub 1758 20 592-odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych
 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 18542
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl