^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec”
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

„Przez Internet do kariery w Gminie Mielec”

Data powstania: 2012-01-20 16:19
Data modyfikacji: 2019-03-25 16:21

Fundusze Europejskie - banner

O projekcie

W ramach realizacji projektu „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec”, 40 rodzin otrzyma bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz zostanie przeszkolonych w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Mielec spełniających jedno z kryteriów:

 • rodzin uprawnionych do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych
 • dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
 • osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
Lider projektu: Urząd Gminy Mielec
 
 
Finansowanie: Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 
Czas realizacji: 28.03.2012 r. - 31.12.2013 r.
 
Wartość projektu: 1 392 500,00 zł
 
Kwota wydatków kwalifikowanych:  1 392 500,00 zł
 

Kontakt

 

Biuro Projektu

Urząd Gminy Mielec

 ul. Jadernych 7

 39-300 Mielec

 pokój nr 8

 

telefon: 17 773 05 90 wew. 30

poniedziałek - piątek, godz. od 7:30 do 11:30

www.gmina.mielec.pl

 

Partner projektu

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

ul. Krakowska 11A

 33-100 Tarnów

tel. 14 688 80 12 wew. 23

www.mwi.pl

Aktualności

 

Konferencja prasowa

Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową projektu Przez Internet do Kariery w Gminie Mielec, która odbędzie się w dniu 20 grudnia br. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Mielec ul. Jadernych , 39-300 Mielec.

Konferencja jest organizowana pod hasłem: Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielec!

Czytaj więcej...

 

Świeszyno, Tychy i Koszalin najlepsze w wykorzystywaniu funduszy unijnych do zwiększania kompetencji cyfrowych obywateli

Gminy Świeszyno, Tychy i Koszalin zostały nagrodzone za wprowadzanie swoich mieszkańców w cyfrowy świat. W poniedziałek 9 grudnia ich przedstawicie odebrali nagrody podczas gali konkursu MAC Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie na najlepsze praktyki samorządowe walki z wykluczeniem cyfrowym, finansowane z funduszy unijnych. Nagrodzone zostały także prace graficzne dzieci, które skorzystały z funduszy unijnych na sprzęt komputerowy i dostęp do sieci.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła gmina Świeszyno, która zadbała o to, by ze szkoleń skorzystała jak najbardziej zróżnicowana grupy mieszkańców. Zapewniła też cyfrowy sprzęt dla swoich szkół i bibliotek. Drugie miejsce zajęły Tychy za wspólne szkolenia komputerowe dla całych rodzin oraz za działania dla osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Koszalin zajął trzecie miejsce za motywowanie uczniów pobierających stypendia socjalne – otrzymywali oni komputer za najlepsze wyniki w nauce. Nagrodą dla tych gmin za wprowadzenie modelowych rozwiązań jest sfinansowanie filmu oraz artykułu promującego ich projekty.

Czytaj więcej...

 

Zaktualizowana mapa projektów Programu Innowacyjna Gospodarka już dostępna!

Zapraszamy do korzystania ze zaktualizowanej mapy projektów dostępnej pod adresem: www.projekty.poig.gov.pl. Mapa posiada dane aktualne na dzień 30 września 2013 r. Prezentowane narzędzie jest pomocne w poszukiwaniu informacji na temat projektów realizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (POIG).

Mapa projektów przedstawia dane, takie jak:

 • tytuł projektu,
 • nazwa beneficjenta,
 • forma prawna beneficjenta,
 • kwota projektu,
 • wartość dofinansowania,
 • informacje o branży, jakiej dotyczy projekt (PKD projektu):, 
 • informacje o branży podstawowej działalności beneficjenta (PKD beneficjenta),
 • w przypadku projektów realizowanych przez jednostki naukowe również informacje o rodzaju działalności badawczej, której dotyczy projekt.

Dzięki tym informacjom mapa projektów dostarcza kluczowych informacji na temat przestrzennego rozkładu projektów realizowanych w poszczególnych gałęziach polskiej gospodarki i dziedzinach nauki.

 

Konkursy dla gmin i dzieci podsumowujące wdrażanie działania 8.3 PO IG

Do 24 listopada można nadsyłać zgłoszenia do udziału w konkursach dla gmin i ich mieszkańców, którzy skorzystali z unijnych środków zakup komputerów i dostęp do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo.  Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali.

Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie

Konkurs jest skierowany do gmin, w których w ramach Działania 8.3 PO IG co najmniej 50% gospodarstw domowych wytypowanych do udziału w projekcie otrzymało już sprzęt komputerowy i dostęp do internetu. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonimy trzy, które prowadziły najlepsze działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych swoich mieszkańców. Zwycięskie gminy oprócz pamiątkowych dyplomów i statuetek  zostaną nagrodzone filmem promocyjnym oraz artykułem prasowym poświęconym wyróżnionemu projektowi. Gminy mogą nadsyłać zgłoszenia konkursowe w do 24 listopada 2013 roku do godziny 16:00 na adres m ariusz.dabrowski@mac.gov.pl lub przemyslaw.kalinowski@mac.gov.pl.

https://mac.gov.pl/dzialania/konkursy-podsumowujace-wdrazanie-dzialania-8-3-po-ig/

 

Umowa na sieć na Podkarpaciu oficjalnie podpisana

Marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Jan Burek podpisali dziś umowę na realizację projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Wart ponad 300 milionów złotych projekt będzie realizowany przez firmę Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (tworzona przez Hawe, Alcatel-Lucent Polska oraz TP Teltech) w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Umowę zawarto w modelu DBO (Desing-Build-Operate), co znaczy, że ORSS będzie odpowiedzialny zarówno za zaplanowanie i wybudowanie sieci, ale będzie też nią zarządzał i udostępniał zainteresowanym operatorom, którzy będą mogli dzięki niej świadczyć najbardziej nowoczesne usługi telekomunikacyjne a w szczególności szerokopasmowego dostępu do Internetu.

- To ważny dzień dla Podkarpacia, dla samorządu, ale również dla całego kraju, że możemy przystąpić do tak bardzo dużego projektu – mówił marszałek Władysław Ortyl – mamy świadomość, jak to przedsięwzięcie jest ważne dla rozwoju gospodarczego zarówno województwa podkarpackiego, jak i kraju. W projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej nie mogło zabraknąć Podkarpacia, nasz projekt jest największy spośród wszystkich województw i wierzymy, że da największe efekty po jego realizacji – dodał marszałek.

Wicemarszałek Jan Burek podkreślał z kolei, że Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej to projekt teleinformatyczny, którego realizacja oznacza duży postęp technologiczny dla regionu.

- Takiego projektu jeszcze nie realizowaliśmy. Dwa tysiące kilometrów to jest inwestycja liniowa, którą trudno sobie nawet wyobrazić, a co dopiero przeprowadzić. Jest to moment przełomowy i mam nadzieję, że zostanie wszystko zostanie zrealizowane w terminie, bo czasu jest bardzo mało, a jest duży zakres prac – mówił wicemarszałek Jan Burek.

Krzysztof Witoń, prezes Hawe, reprezentujący wykonawcę czyli Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe, zapewniał podczas podpisania umowy, że wszystkie ustalone terminy zostaną dotrzymane.

- Już dzisiaj przekazaliśmy panu marszałkowi harmonogram rzeczowo-finansowy, a zatem terminarz, krok po kroku, jak ta inwestycja będzie realizowana. Ten harmonogram obejmuje także termin zakończenia projektu, którego dotrzymamy – mówił Krzysztof Witoń.

Wart ponad 300 milionów złotych projekt oznacza zwiększenie dostępu do internetu szerokopasmowego dla mieszkańców Podkarpacia, zwłaszcza na obszarach, które są zagrożone „wykluczeniem cyfrowym". Sieć zapewni możliwość korzystania z usług teleinformatycznych, ale także umożliwi wymianę danych pomiędzy samorządami, szpitalami uczelniami oraz innymi instytucjami. Najważniejszym celem jest jednak pobudzenie rozwoju gospodarczego Podkarpacia i pozostałych województw Polski Wschodniej biorących udział w tym projekcie o czym mówiła obecna na podpisaniu umowy minister Iwona Wendel z MRR.

Sieć szerokopasmowa będzie mieć ponad dwa tysiące kilometrów, 14 węzłów szkieletowych oraz blisko 200 punktów dystrybucyjnych. W największym skrócie ma to być informatyczna autostrada.

 
 
Banner Przez Internet do kariery w Gminie Mielec
 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 4512 

Galeria zdjęć:


  • informacje dla rolników
  • BIP
  • EPUAP
  • Narodowe Siły Rezerwowe
  • Obsługa Osób Niesłyszących
  • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
  • inwestycje i turystyka
  • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
  • gospodarka komunalna
  • antykorupcja
  • przez internet do kariery
  • Informacja o bezdomnych zwierzętach
  • Ochrona danych osobowych
  • Biznes.gov.pl
  • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
  • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
  • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
  • Dostępność Plus
  • Ochrona powietrza
  • Dostępna szkoła
  • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  • Granty PPGR
  • Uniwersytet Samorządności
  • Efektywność energetyczna budynków
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Konkurs fotograficzny
  • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
  Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
  Copyright © 2024 Gmina Mielec
  Administracja: Łukasz Pezda

  Polityka Prywatności
  Deklaracja dostępności
  Projekt i wykonanie HSI.pl