^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / O gminie
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

O gminie

Data powstania: 2022-06-28 14:59
Data modyfikacji: 2022-06-28 15:18
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

Położenie

Gmina Mielec zajmuje powierzchnię 122,7 kilometrów kwadratowych. Położona jest w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, w Kotlinie Sandomierskiej, w północnej części „Doliny Dolnej Wisłoki”, po obu stronach rzeki Wisłoki. Sąsiaduje z trzema formacjami geologicznymi: Płaskowyżem Tarnowskim, Płaskowyżem Kolbuszowskim oraz Pradoliną Podkarpacką. Graniczy z Gminą Miejską Mielec, tworząc swoim obszarem pierścień wokół miasta Mielca oraz z 9 sąsiednimi gminami: Borowa, Cmolas, Czermin, Gawłuszowice, Niwiska, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy i Wadowice Górne.

Mapa powiatu mieleckiego z wyróżnionymi gminami oraz oznaczona na niebiesko gminą Mielec

W jej skład wchodzi 13 sołectw: Boża Wola, Chorzelów, Chrząstów, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka oraz Złotniki, które ze względu na wspaniałe walory rekreacyjno - przyrodnicze, klimatyczne oraz dynamicznie rozbudowującą się infrastrukturę komunalną stają się zapleczem osiedlowym miasta Mielca.

Widok wsi z lotu ptaka. Wzdłuż drogi posadowione domy, zielone drzewa i zielone i żółte pola. Po lewej stronie zakręt rzeki porośnięty krzewami

 

Ludność

W gminie jest 3 476 gospodarstw domowych. Liczba ludności na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 13 343 osób, w tym 6652 mężczyzn i 6691 kobiet. Struktura ludności przedstawia się następująco:

 • Osoby w wieku do 17 lat (wiek przedprodukcyjny): 2574 osób, w tym 1338 mężczyzn i 1236 kobiet.
 • Osoby w wieku 18-59/64 lat (wiek produkcyjny): 8319 osób, w tym 4440 mężczyzn i 3879 kobiet.
 • Osoby w wieku powyżej 60/65 lat (wiek poprodukcyjny): 2450 osób, w tym 874 mężczyzn i 1576 kobiet.

W 2021 roku urodziło się 108 dzieci (52 chłopców i 56 dziewczynek), a zmarło 169 osób (83 mężczyzn i 86 kobiety).

 

Transport

Gmina Mielec położona jest po dwóch stronach rzeki Wisłoki. Mimo tego jest doskonale ze sobą skomunikowana siecią dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz dwoma pełnowymiarowymi mostami i jedną kładką pieszo-rowerową.  Na obszarze gminy Mielec funkcjonuje również transport zbiorowy oparta na usługach świadczonych przez Miejską Komunikację Samochodową Sp. z o.o.  Obecni funkcjonuje 6 linii podmiejskich: 41, 43, 44 (44A), 45, 46 i 48. Działające linie komunikacyjne swoim zasięgiem nie obejmują miejscowości Rydzów, Książnice (Wólka Książnicka) oraz części Woli Mieleckiej. Uzupełnieniem zbiorowych usług transportowych są przewozy świadczone przez prywatnych przedsiębiorców.

Widok z lotu ptaka na linie drogi z wiaduktem nad rzeką. Dużo zielonych drzew a w oddali domy, pola i trzy mini elektrownie wiatrowe

 

Przedsiębiorczość

Na rozwój gospodarczy gminy Mielec korzystnie wpływa jej położenie geograficzne, zwłaszcza bliskość Specjalnej Strefy Ekonomicznej “EURO-PARK” Mielec, która stymulując rozwój lokalnej małej i średniej przedsiębiorczości, wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy i w znacznym stopniu zmniejsza występowanie zjawiska bezrobocia.

Główne rodzaje działalności, jakie są prowadzone na terenie gminy Mielec to obróbka metali, produkcja stolarki i mebli, budownictwo, roboty ziemne, transport międzynarodowy, mechanika samochodowa, a także wykonawstwo instalacji sieciowych (komunalnych, gazowych, elektrycznych).

W gminie Mielec w czerwcu 2022 roku funkcjonowało 740 podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Liczba działalności gospodarczej z podziałem na jej rodzaj
Kod sekcji – rodzaj działalnościIlość działalności
A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 4
C- Przetwórstwo przemysłowe 155
E- Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 4
F- Budownictwo 138
G- Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle   148
H- Transport i gospodarka magazynowa 56
I-Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 6
J- Informacja i komunikacja 21
K- Działalność finansowa i ubezpieczenia 20
L-Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 4
M-Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 68
N-Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 14
P-Edukacja 21
Q-Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 42
R-Działalność związana z kulturą, rozrywką, i rekreacją 12
S- Pozostała działalność usługowa 27

Widok wsi z lotu ptaka. Wzdłuż drogi posadowione domy i zielone drzewa. W oddali zielony las i niebieskie niebo

 

Oświata

Na terenie gminy Mielec funkcjonuje 10 placówek oświatowych z czego 8 to szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi prowadzone przez Gminę Mielec, a dwie to społeczna szkoła i przedszkole prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w Złotnikach. Poziom edukacji jest wysoki co potwierdza fakt, że wyniki egzaminu ósmoklasisty corocznie są w naszych szkołach znacznie wyższe niż średnia krajowa, wojewódzka i powiatowa.

Widok z lotu ptaka. Szkoła, doiska sportowe z czerwona i zielona murawą, domy, zielone drzewa i pola

 
Autor: Kwaśnik Joanna
 
Ilość wyświetleń: 2794
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl