^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Akcja deratyzacyjna już 28 października!
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Akcja deratyzacyjna już 28 października!

Data powstania: 2016-10-21 09:51
Data modyfikacji: 2016-10-21 09:55

 

                                                                                                                        

ZAWIADOMIENIE

 

 

         Zawiadamia  się  wszystkich  mieszkańców  Gminy  Mielec,  że  w dniu  28.10.2016 roku, każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do  przeprowadzenia  na  terenie  swojej  nieruchomości   akcji  deratyzacyjnej. Akcja ta powinna być przeprowadzona zgodnie z instrukcją, która  stanowi  załącznik  do  niniejszego  pisma. 

  

 

I N S T R U K C J A

 

O   S P O S O B I E     P R Z E P R O W A D Z E N I A   P O W S Z E C H N E J

       

A K C J I     D E R A T Y Z A C Y J N E J  

 

 

 

 1.   Do  odszczurzania  należy  użyć  trutki dostępnej  w  handlu, stosować  ściśle według 

instrukcji  producenta.

 1. Koszty nabycia  trutki ponoszą  właściciele, zarządcy  i  administratorzy  obiektów,

którzy  winni  zaopatrzyć  się  w  trutkę,  biorąc  pod  uwagę  wielkość  powierzchni

użytkowej  lokalu, czy  też gospodarstwa  rolnego ściśle  według  zaleceń producenta.

 1. Do  dnia  26. 10. 2016 r. należy  zaopatrzyć się  w  trutkę i  do czasu  wyłożenia

            przechowywać ją  w  miejscu zabezpieczonym.

 1. Do  dnia   26.10. 2016 r. oczyścić z  odpadków  i  śmieci  podwórza, śmietniki,

            piwnice i  strychy  oraz  zabezpieczyć  artykuły  spożywcze i  karmę  dla  zwierząt,

            aby  nie  były  dostępne  dla  szczurów i  uniemożliwić szczurom  dostęp  do  wody.

      5..  W  dniu  28. 10. 2016 r. wyłożyć  trutkę  według  pouczenia znajdującego  się

            w  każdym  opakowaniu jednostkowym, w  miejscach  gdzie  pojawiają  się  szczury

            a  w  szczególności  na  śmietnikach, w  piwnicach,  na  strychach  w  ustępach  wolno

            stojących, w  podwórzach  i  budynkach  gospodarczych.

            W  miejscach  tych  należy  obowiązkowo umieścić  ostrzeżenie „ uwaga  trucizna”

            i  pozostawić  wyłożenie  trutki  min. 2-3 doby, uzupełniając  je w  miarę spożywania

            przez  szczury.

 • W czasie  wyłożenia  trutki  uniemożliwić  zwłaszcza  dzieciom dostęp  do  miejsc

            w  których  wyłożono  trutki. 

            Zwierzęta  domowe  trzymać  w  tym  czasie w  zamknięciu oraz  zabezpieczyć

             trutkę przed dostępem  ptactwa.

 1. W czasie wyłożenia  trutki  zbierać codziennie  padłe szczury  i ewentualnie zatrute

zwierzęta  domowe i  spalić je lub  zakopać na  głębokość około 1,5 m w odległości

20 metrów od  źródeł  wody  do  picia.

Nie  wolno dotykać padłych  zwierząt  gołymi  rękami ani  spożywać  mięsa

zatrutych  zwierząt  domowych. Po  zakończeniu akcji  deratyzacyjnej zebrać padłe

             szczury  i  ewentualnie zatrute  zwierzęta  domowe oraz  trutki.

Następnie  spalić  je  lub zakopać w  sposób  wyżej  opisany.

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 
Autor: Cena Jakub
 
Ilość wyświetleń: 1393 

Galeria zdjęć:


 • Akcja deratyzacyjna już 28 października!
 • Akcja deratyzacyjna już 28 października!
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl