^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Dodatek osłonowy 2024 r.
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Dodatek osłonowy 2024 r.

Data powstania: 2024-01-22 11:43
Data modyfikacji: 2024-01-22 11:47
Wytworzył: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu realizuje zadanie w zakresie przyjmowania, rozpatrywania oraz wypłacania dodatku osłonowego.

Kryteria dochodowe przy dodatku osłonowym:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe kwota 2100 zł/netto miesięcznie
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe kwota 1500 zł/netto miesięcznie
 • przy ustalaniu dochodu obowiązują dochody za 2022 rok
 • w przypadku przekroczenia dochodów, zostanie zastosowany mechanizm "złotówka za złotówkę", wnioskodawca otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód (dolna granica wypłaty dodatku 20 zł).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.  W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa domowego, zostanie rozpatrzony pierwszy ze złożonych.

 

Terminy składania wniosków:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – do 30 kwietnia 2024 r.
 • osobiście - tradycyjnie (papierowo) – do 30 kwietnia 2024

Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w pok. nr 4. Wnioski składane elektronicznie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2024 r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wysokość dodatku:

 • 228,80 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 343,20 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 486,20 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 657,80 zł dla gospodarstw domowych 6 i więcej osobowych.

 

Uwaga - ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, można ubiegać się o świadczenie podwyższone, którego dopłata wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 429,00 zł dla gospodarstw domowych,
 • 607,75 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 822,25 zł dla gospodarstw domowych 6 i więcej osobowych.

 

Informacja o przyznaniu świadczenia

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Do pobrania:

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 945
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl