^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Kontrole nieruchomości wyposażonych w szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Mielec
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Kontrole nieruchomości wyposażonych w szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Mielec

Data powstania: 2024-02-14 10:08
Data modyfikacji: 2024-02-14 10:09
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

Trwająca rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej oraz zaostrzające się przepisy krajowe i unijne w zakresie ochrony środowiska zmuszają Gminy do przeprowadzenia w najbliższym czasie kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.  W przypadku gospodarstw na terenie miejscowości gdzie kanalizacja została już wybudowana, szamba nie powinny być już eksploatowane, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej stanowi obowiązek właścicieli nieruchomości.

Przypominamy, że wywóz nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (szambo) i osadów z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinien być realizowany w sposób systematyczny, określony szczegółowo w Regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Gminy Mielec tj.:

„1. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych powinna być adekwatna do ilości wody pobranej na cele bytowe i pojemności zbiornika, nie dopuszczając do przepełnienia i przelania się nieczystości na powierzchnię oraz przenikania nieczystości do gruntu, jednak nie rzadsza niż raz na pół roku.

2.Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinna być nie rzadziej niż raz na rok, chyba że z instrukcji eksploatacji oczyszczalni wynika inaczej.”

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do posiadania umowy z przedsiębiorcą i okazania jej wraz z dowodami opłat podczas kontroli (rachunki, faktury). Posiadane i przedstawiane podczas kontroli  rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. Usługi wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były wylewane do rowu, na pole, podwórko lub gromadzone razem z gnojowicą i wylewane na grunty rolne. Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny do 5 000 zł.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 200 

Galeria zdjęć:


 • Pracownik wyciąga rurę ze studzienki
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl