^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Kwalifikacja wojskowa 2024
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Kwalifikacja wojskowa 2024

Data powstania: 2024-02-16 11:19
Data modyfikacji: 2024-02-16 11:19

Mężczyźni 7 marca - 12 marca,

Kobiety 20 marca

 

Powiatowe Komisja Lekarska urzęduje w ZESPOLE SZKÓŁ im. Prof. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO, ul. KILIŃSKIEGO 24, 39-300 Mielec.

 

Obowiązkowi poddania się kwalifikacji wojskowej w 2024 r. podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2005 r.
 2. mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. osoby które w latach 2022-2023, które zostały uznane przez komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,
 4. kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku 2023/2024 kończą naukę,
 5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
 6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego w którym kończą 60 lat życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

 

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Zaznaczyć należy, iż zgodnie z § 5 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej (Dz.U.2023.440 z późn.zm) nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

 

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny - Dz.U.2022.2305 t.j. z późn.zm.).

 

 

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 237
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl