^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Program Stypendiów Pomostowych 2023/2024
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Program Stypendiów Pomostowych 2023/2024

Data powstania: 2023-07-05 15:26
Data modyfikacji: 2023-07-05 15:32
Wytworzył: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie

Maturzysto! Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza: Program Stypendiów Pomostowych 2023/2024.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadpodstawową w 2023 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zakwalifikują się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2443 zł brutto wyliczony z czerwca 2023r. Jeśli
  członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością .
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

KANDYDACI DO STYPENDIUM, WYPEŁNIAJĄ WNIOSEK ON-LINE na stronie stypendia pomostowe, aplikacja internetowa będzie aktywna od 7 lipca 2023r.
do dnia 18 sierpnia 2023r. (do godz.16-tej), a następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przekazują do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, ul. Asnyka 7; 35-001 Rzeszów - w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2023 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w ramach XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024” - Segment IA.

Regulamin wraz z załącznikami oraz formularze wniosków aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na stronie stypendia pomostowe

 • Informacji o programie udzielają:
  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 
  adres: ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
  tel. 42 632 59 91, 42 631 95 58
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  Oddział Terenowy w Rzeszowie
  tel. 17 853 78 87
 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 222
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl