^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Regulamin rozgrywek turnieju piłki nożnej o „Puchar Wójta Gminy Mielec” - 2016
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Regulamin rozgrywek turnieju piłki nożnej o „Puchar Wójta Gminy Mielec” - 2016

Data powstania: 2016-06-24 08:13
Data modyfikacji: 2016-06-24 08:17

Regulamin rozgrywek turnieju piłki nożnej

o „Puchar Wójta Gminy Mielec”  - 2016

 • 1

Organizacja rozgrywek o „Puchar Wójta Gminy Mielec” jest powierzona stowarzyszeniu , prowadzącemu działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie zlecenia realizacji zadania pożytku publicznego przez Gminę Mielec i finansowana ze środków publicznych na zasadach określonych umową.

 • 2

 

 1. Organizatorem turnieju jest klub piłkarski KS „KOLORADO” Wola Chorzelowska.

 

 1. Osoba odpowiedzialna za przebieg turnieju Sekretarz KS „KOLORADO” Wola Chorzelowska - Andrzej Bajorek  kom. 661 852 867; e-mail: abajorek@rado.net.pl.

 

 1. Organizatorowi turnieju przysługuje prawo interpretacji regulaminu rozgrywek.
 • 3
 1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy pełnoletni, a także zawodnicy  którzy ukończyli 16 lat ( za zgodą opiekunów prawnych, którzy na piśmie oświadczą, że stan zdrowia ich dziecka pozwala na udział w zawodach i wyraża zgodę na taki udział na własną odpowiedzialność), zamieszkali na terenie wsi zgłoszonej do rozgrywek, za wyjątkiem małych miejscowości.
 2. Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek muszą posiadać dowód tożsamości
  (w przypadku nieletniego, ważną legitymację szkolną lub inny dokument urzędowy ze zdjęciem ) i okazywać na każde żądanie sędziego prowadzącego zawody sportowe. Nie okazanie wyżej wymienionych dokumentów, skutkuje walkowerem dla drużyny, którą reprezentuje dany zawodnik.
 3. Drużyny wymienione w § 5 jako łączne zespoły dwóch czy trzech wsi mogą wystąpić indywidualnie jako reprezentacja tylko jednej wsi.
  O powołaniu jednego zespołu należy poinformować organizatora (współorganizatora)  najpóźniej do godz. 13.00  w dniu rozgrywania eliminacji.
 • 4
 1. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest indywidualną sprawą każdego uczestnika.
 2. Uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność
  (za niepełnoletnich odpowiadają rodzice, opiekunowie ). Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla zawodników podczas zawodów i nie odpowiada za wypadki i problemy zdrowotne wynikłe z uczestniczenia
  w zawodach.
 3. Zespoły zgłoszone do rozgrywek, zobowiązane są do wybrania kierownika drużyny.
 4. Kierownik drużyny wypełnia kartę zgłoszenia wg. załączonego wzoru (imię, nazwisko, datę urodzenia, seria i nr dokumentu – zgodne ze stanem faktycznym)  i dołącza wymagane oświadczenia i oryginalne podpisy.
 5. Kierownik drużyny ustala skład zawodników występujących
  w rozgrywkach i decyduje o zmianach w trakcie gry. Dopuszcza się zmianę maksymalnie siedmiu zawodników podczas trwania jednego meczu.
 6. Kierownik drużyny ma obowiązek do zebrania odpowiednich oświadczeń
  w oparciu o zapoznanie się z regulaminem rozgrywek przez uczestników przed rozpoczęciem zawodów.
 • 5

Rozgrywki piłkarskie o Puchar Wójta, będą prowadzone w dwóch etapach:

ETAP I – ELIMINACJE

Grupa A                     

26.06.2016 -  niedziela,  godz. 15:00  w  Trześni

 • Trześń
 • Wola Mielecka
 • Chorzelów

 

Grupa B

26.06.2016 – niedziela, godz. 15:00 w Podleszanach

 • Podleszany
 • Złotniki
 • Goleszów

 

Grupa C

26.06.2016 – niedziela, godz.17:00 w Rzędzianowicach

 • Rzędzianowice
 • Chrzęstów

 

ETAP II – FINAŁ

03.07.2016 – niedziela, godz. 15:00 w Woli Chorzelowskiej 

W finale zagrają – zwycięzcy grup eliminacyjnych, a także gospodarz
KS „KOLORADO„ Wola Chorzelowska.

 • 6
 1. Mecze eliminacyjne będą rozgrywane na obiektach sportowych Gminy Mielec w Trześni, Podleszanach, Rzędzianowicach.
 2. Kluby Sportowe: „CZARNI” Trześni, LKS Podleszany i „Rzędzian” Rzędzianowice - stają się współorganizatorami turnieju, odpowiadając za przeprowadzenie eliminacji na swoich obiektach.
  Szczegółowe zasady współpracy ustalone są w porozumieniu
  z organizatorem KS „KOLORADO” Wola Chorzelowska.
 3. Finał rozgrywek o Puchar Wójta odbędzie się na boisku sportowym
  w Woli Chorzelowskiej.
 • 7
 1. Na eliminacje jak również na finał drużyny zgłaszają się przynajmniej półgodziny przed wyznaczoną godziną rozgrywek, w celu losowania,
  a także przygotowania się do meczy.
 2. Losowanie przeprowadzają wspólnie kierownicy drużyn, pod nadzorem  sędziów prowadzących rozgrywki.
 3. Mecze eliminacyjne będą rozgrywane systemem:
 • trzy drużyny – system każdy z każdym 2 x 25 min.
 • dwie drużyny – mecz o awans do finału 2 x 25 min. (w razie remisu karne)
 1. Mecze finałowe będą rozgrywane systemem :
 • cztery drużyny – system pucharowy 2 x 25 min.

w meczu finałowym i półfinałowym  w przypadku remisu - karne

 • trzy drużyny – każdy z każdym 2 x 25 min (w razie remisu karne )
 • dwie drużyny – 2 x 25 min ( w razie remisu karne )
 1. W finałach w przypadku kompletu drużyn nie ma meczu o trzecie miejsce Obydwie drużyny które przegrały mecze półfinałowe, zajmują trzecie miejsce.
 2. Punktacja meczy :
 3. a) zwycięstwo, wygrana walkowerem 3 pkt
 4. b) remis 1 pkt
 5. c) porażka, przegrana walkowerem 0 pkt
 6. W przypadku jednakowej ilości zdobytych punktów dwóch lub więcej drużyn o kolejności decyduję :
 7. lepszy stosunek strzelonych bramek
 8. bezpośredni wynik meczu pomiędzy tymi drużynami
 9. większa liczba zwycięstw
 10. rzuty karne pomiędzy tymi drużynami
 • 8
 1. Rozgrywki prowadzone są zgonie z przepisami PZPN.
 2. Dodatkowo wprowadza się kary:
 3. od 2-10 minut opuszczenie boiska
 4. dwie żółte kartki w meczu - zawodnik opuszcza boisko i pauzuje kolejny następny mecz
 5. czerwona kartka – zawodnik opuszcza boisko i pauzuje kolejny mecz
 • 9
 1. Poza niniejszym regulaminem, uczestników rozgrywek a także kibiców, obowiązuje regulamin obiektów, na którym są rozgrywane eliminację
  i finał.
 2. Obowiązki organizatora turnieju wraz z odpowiedzialnością  za jego przebieg  podczas eliminacji przejmują współorganizatorzy, na stadionie;
 • Grupa A – w Trześni – Prezes - Pan Andrzej Kardyś
 • Grupa B – w Podleszanach – Prezes - Pan Grzegorz Kuczkowski
 • Grupa C – w Rzędzianowicach – Prezes - Pan Paweł Indyk
 1. W finale w Woli Chorzelowskiej organizator  – Sekretarz  - Pan Andrzej Bajorek
 2. Organizator i współorganizatorzy, zobowiązani są do;
 3. zapewnienia opieki medycznej podczas eliminacji i finału,
 4. zapewnienia porządku na obiekcie, poprzez wyznaczenie odpowiedniej liczby porządkowych (oznaczonych plastronami),
 5. listę imienną pełnoletnich porządkowych należy złożyć przed zawodami u sędziego zawodów.
 6. Od osób wymuszających awantury, w tym stosowania przemocy werbalnej lub fizycznej, należy żądać opuszczenia obiektu. Obowiązek ten ciąży na sędziach prowadzących zawody, a także na osobach wymienionych w § 9 pkt. 2, 3.

W uzasadnionych przypadkach należy bezzwłocznie wezwać Policję.

 1. Organizator KS „KOLORADO” Wola Chorzelowska pokrywa wynagrodzenia sędziujących mecze eliminacji i finału, według ustalonych stawek, jak również finansuje w uzgodniony sposób napoje chłodzące, dla wszystkich zespołów.
 • 10

Za udział w finale przysługują dyplomy i puchary, nagrody rzeczowe i inne.

 
Autor: Bednarczyk Mirosław
 
Ilość wyświetleń: 1495




 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl