^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Z A W I A D O M I E N I E o SESJI RADY GMINY
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Z A W I A D O M I E N I E o SESJI RADY GMINY

Data powstania: 2016-04-14 09:23
Data modyfikacji: 2016-04-14 09:23

                                                                                                                                                           Mielec, 2016-04-13

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446. /

 

-    z w o ł u j ę   -

S E S J Ę   RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :

 1. Interpelacje Radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
  w Mielcu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 -2018 w Gminie Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie na lata 2016-2022 dla Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu  21 kwietnia 2016 roku  o godzinie  10 00  sali posiedzeń

Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

 

Podstawa prawna urlopowania :

        Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

                 

                 

 

 

          PRZEWODNICZĄCY  RADY

 

     JAN   KOŁODZIEJ

 
Autor: Cena Jakub
 
Ilość wyświetleń: 1008
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl