^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / ZAWIADOMIENIE SESJA RADY GMINY
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

ZAWIADOMIENIE SESJA RADY GMINY

Data powstania: 2016-07-26 07:55
Data modyfikacji: 2016-07-26 08:34

 

                                                       
Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 /

-    z w o ł u j ę   -
S E S J Ę   RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :
1.    Interpelacje Radnych.
2.    Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Mielec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Mielec.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
6.    Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu  1 sierpnia 2016 roku  o godzinie  10 00  w  sali posiedzeń Urzędu
Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.
 Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 )                 
                                                                                                    PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                   RADY GMINY MIELEC

                                                                                                     JAN  KOŁODZIEJ

 
Autor: Bednarczyk Mirosław
 
Ilość wyświetleń: 1202
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl