^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY

Data powstania: 2016-06-22 14:47
Data modyfikacji: 2016-06-22 14:51

 

Z A W I A D O M I E N I E


-    z w o ł u j ę   -
S E S J Ę   RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :


1.    Interpelacje Radnych.
2.    Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec. (pobierz załącznik do pu.XVIII.3)
4.    Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości położonych w miejscowości Chorzelów na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Podleszanach stanowiącej mienie komunalne.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielec na lata 2016 – 2022.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/233/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
11.  Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu  30 czerwca 2016 roku  o godzinie  10 00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.


 Podstawa prawna urlopowania :
 Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 )                 

 
                                                                                                              WICEPRZEWODNICZĄCY
                                                                                                                RADY GMINY MIELEC

                                                                                                                  JERZY KRAWCZYK

 
Autor: Bednarczyk Mirosław
 
Ilość wyświetleń: 961




 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl