^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Zawiadomienie - w związku ze skargami mieszkańców na temat wałęsających sie psów bez nadzoru
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Zawiadomienie - w związku ze skargami mieszkańców na temat wałęsających sie psów bez nadzoru

Data powstania: 2016-11-15 09:59
Data modyfikacji: 2016-11-15 10:02

                                                                         Mielec,dnia 14.11.2016

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

W związku z powtarzającymi się skargami mieszkańców dotyczącymi zagrożeń ze strony wałęsających się bez nadzoru psów/posiadających właściciela/, Wójt Gminy Mielec przypomina o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe, wynikających  z Ustawy o Ochronie Zwierząt oraz Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Mielec.Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi. Sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, w szczególności nie pozostawienia ich bez dozoru. Właściciele zwierząt  ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

 

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

1) zabezpieczenie nieruchomości w sposób uniemożliwiający swobodne wydostanie się psa     poza jego teren,

2) w przypadku wyprowadzania psa poza  teren nieruchomości prowadzenie go na smyczy,

     a w przypadku psów agresywnych w kagańcu,

3) oznaczenie wejścia na posesję, na której znajduje się pies agresywny,tabliczką ostrzegawczą,

4) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności na drogach, chodnikach, parkingach, terenach zielonych.

 

 

Za wyrządzone szkody przez zwierzę odpowiada jego właściciel. Kto nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny lub nagany- kodeks wykroczeń art. 77.

 

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 1357
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl