^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Gmina Mielec z budżetem na 2019 rok
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Gmina Mielec z budżetem na 2019 rok

Data powstania: 2019-01-03 08:53
Data modyfikacji: 2019-01-03 09:00
Wytworzył: Jerzy Kos

Podczas III Sesji Rady Gminy Mielec kadencji 2018 - 2023, która miała miejsce w dniu 28 grudnia 2018 roku, radni Gminy Mielec przyjęli Uchwałę budżetową Gminy Mielec na 2019 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec na lata 2019 – 2038.

Budżet Gminy zakłada realizację dochodów budżetowych w wysokości 53 266 663,58 zł, z tego dochodów bieżących w wysokości 50 353 876,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 2 912 787,58 zł. Wydatki budżetu gminy zaplanowano w łącznej wysokości 57 552 821,47 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 47 541 267,27 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 10 011 554,20 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 4 286 157,89 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki.

W budżecie ustalono również łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 766 454,49 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Ponadto zaplanowano rozchody budżetu gminy w łącznej wysokości 1 480 296,60 zł, z tego na spłatę otrzymanych kredytów w wysokości 1 064 872,60 zł oraz spłatę otrzymanych pożyczek w wysokości 415 424,00 zł.

Uchwalony budżet obejmuje plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok na łączną kwotę 361 743,87 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 10 011 554,20 zł, co stanowi 17,40 % ogółu planowanych wydatków budżetowych, kwotę 6 810 087,20 zł przeznacza się na kontynuację  rozpoczętych zadań inwestycyjnych, natomiast kwotę 3 201 467,00 zł na nowe zadania inwestycyjne.

Wśród zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019 roku znalazły się inwestycje:

 • z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – 4 400 000,00 zł;
 • z zakresu ochrony powietrza i klimatu – 2 258 646,32 zł;
 • z zakresu gminnej infrastruktury drogowej - 1 506 587,20 zł;
 • z zakresu oświaty i wychowania – 1 280 000,00 zł;
 • z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 221 587,20 zł;
 • z zakresu dostarczania wody – 200 000,00 zł;
 • z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg – 87 674,40 zł;
 • z zakresu gospodarki komunalnej – 24 059,08 zł;
 • z zakresu kultury fizycznej – 18 000,00 zł;
 • z zakresu administracji publicznej – 15 000,00 zł.

Ponadto w załączniku do Uchwały Budżetowej określono kwoty planowanych dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. 

Treść Uchwały Budżetowej Gminy Mielec na 2019 rok

Treść Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec na lata 2019 – 2038

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 456
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl