^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Informacja dla rolników - zwrot podatku akcyzowego
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Informacja dla rolników - zwrot podatku akcyzowego

Data powstania: 2024-01-31 13:15
Data modyfikacji: 2024-01-31 13:20
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje:

Każdy rolnik/producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT i w terminie od dnia 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyć do Wójta Gminy Mielec odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie. Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w odniesieniu do  bydła, świń, owiec, kóz i koni do wniosku dołączyć należy dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, owiec, kóz i koni.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024r. ustala się jako sumę:

Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych, liczby 40 oraz liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek świń.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego  oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi:

1,46 zł za 1 litr oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Wypłata zwrotu podatku będzie realizowana w terminie od 1 do 30 kwietnia 2024r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Druki wniosków i załączników są do pobrania w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5 w pokoju nr 21 lub sekretariacie.

Producent rolny może również złożyć wniosek  za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wszystkie informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego udzielane są pod numerem telefonu 17 774 56 56 w godzinach pracy Urzędu Gminy.             

Dokumenty do pobrania:

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 358
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl