^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Nabór GZGK na stanowisko pomocnicze i obsługi - Konserwator maszyn i urządzeń
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Nabór GZGK na stanowisko pomocnicze i obsługi - Konserwator maszyn i urządzeń

Data powstania: 2019-05-15 15:21
Data modyfikacji: 2019-05-15 15:25
Wytworzył: Dariusz Gustaw - Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielcu

KIEROWNIK GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIELCU
OGŁASZA  NABÓR  NA STANOWISKO  POMOCNICZE  I  OBSŁUGI:
„Konserwator maszyn i urządzeń”

MIEJSCE PRACY:

 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu: stacja uzdatniania wody w Chrząstowie i teren Gminy Mielec

LICZBA ETATÓW: 1

FORMA ZATRUDNIENIA:

 • Umowa o pracę na pełny etat (40-godzinny czas pracy tygodniowo)

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie średnie techniczne (mechanik, elektryk, hydraulik)
 2. Umiejętność pracy w zespole
 3. Odpowiedzialność, dokładność, sumienność, rzetelność w pracy
 4. Znajomość obsługi komputera
 5. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Zapewnienie ciągłej podaży wody w odpowiedniej ilości i jakości dla odbiorców wody korzystających z wodociągów gminnych poprzez:

 1. Nadzór i obsługę oraz konserwację bieżącą stacji uzdatniania wody w Chrząstowie oraz sieci wodociągowych w miejscowościach: Chorzelów, Chrząstów i Złotniki
 2. Wykonywanie przeglądów sieci wodociągowych i hydrantów przeciwpożarowych
 3. Przyjmowanie zgłoszeń o awariach bezpośrednio od odbiorców wody oraz od Kierownika GZGK oraz ich usuwaniu w miarę posiadanych możliwości
 4. Prowadzenie książki eksploatacji SUW oraz jej uzupełnianie i aktualizowanie oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przez Sanepid i WIOŚ
 5. Wymiana i plombowanie wodomierzy u odbiorców wody
 6. Plombowanie i konserwacja hydrantów p.- poż.
 7. Wykonywanie drobnych remontów dot. instalacji wodociągowych u odbiorców wody
 8. Prowadzenie bieżącego rozeznania dotyczącego potrzeb zakupu materiałów eksploatacyjnych i części niezbędnych do usuwania awarii, oraz prawidłowe rozliczanie ich rozchodów
 9. Współudział w opracowywaniu planów remontów i modernizacji stacji SUW oraz sieci w celu ujęcia kosztów w planie finansowym
 10. Utrzymywanie odpowiednich warunków sanitarnych przy urządzeniach wodociągowych, płukanie filtrów, wymiana żwirów filtracyjnych, dezynfekcja wody, likwidacja w trybie awaryjnym przyczyn i skutków ewentualnie stwierdzonych odchyleń od normy jakości wody poprzez przeprowadzenie dezynfekcji sieci i urządzeń
 11. Wykonywanie prostych prób laboratoryjnych dot. jakości wody
 12. Dbałość o powierzony majątek Zakładu
 13. Przestrzeganie zasad BHP i p.-poż. a także zaleceń sanitarnych PPIS i organów ochrony środowiska
 14. Przestrzeganie regulaminu pracy Zakładu oraz tajemnicy służbowej

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej
 • kopie świadectw pracy z poprzednich zatrudnień (do wglądu)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz wykształcenie potrzebne na ww. stanowisko

OKREŚLENIE TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Zakładu - budynek Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, pok. 14 lub 15 (parter) lub korespondencyjnie na adres: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko konserwatora”

Termin składania ofert: od 15.05.2019 r. do 14.06.2019 r.

Dokumenty, które wpłyną do Zakładu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)".

 

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 122 

Galeria zdjęć:


 • Treść ogłoszenia
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl