^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Mielec
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Mielec

Data powstania: 2019-06-17 10:41
Data modyfikacji: 2019-06-17 10:44

W dniu 12 czerwca 2019 r. odbyła się VII sesja Rady Gminy Mielec.  Była to pierwsza sesja absolutoryjna według znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). W tym roku po raz pierwszy Wójt miał obowiązek przedstawienia Radzie rocznego raportu o stanie gminy.

Wójt Gminy Mielec – Józef Piątek w ustawowym terminie przekazał Raport o stanie Gminy Mielec za 2018 r. Radzie Gminy Mielec. Raport został również podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Mielec i stronie www.gmina.mielec.pl. Nad przedstawionym Raportem przeprowadzono debatę. Zwieńczeniem procedury rozpatrywania Raportu o stanie Gminy Mielec za 2018 r. było podjęcie przez Radę Gminy Mielec, przy jednym głosie „wstrzymującym się”, uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielec wotum zaufania.

Następnie Skarbnik Gminy Mielec omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielec sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.

Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mielec, po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mielec, zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy za 2018 rok, wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mielec. Wniosek uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mielec  z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 246
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl